Delovi ispita

  1. Pismeni grupni ispit (65 minuta)

    • Slušate kratke razgovore iz svakodnevnog života, privatne telefonske poruke ili javna saopštenja preko zvučnika i rešavate zadatke bliske realnim situacijama.
    • Čitate tekstove kao što su kratke beleške, mali oglasi, natpisi sa upozorenjima ili oglasni plakati i rešavate zadatke.
    • Popunjavate tipične, jednostavne formulare i pišete kratak lični tekst u vezi sa nekom svakodnevnom situacijom.
  2. Usmeni grupni ispit (15 minuta)

  3. Predstavljate se u grupi, zatim postavljate i odgovarate na pitanja iz svakodnevnog života i molite nekoga iz grupe za svakodnevne stvari.

Ocenjivanje

Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1 sprovodi se i ocenjuje širom sveta na isti način. Pismene ispitne zadatke i usmeni deo ocenjuju dva ispitivača u dotičnom ispitnom centru na osnovu jedinstvenih kriterijuma.

Accessible exam training materials

Online practice exam for those interested in a German exam for beginners to advanced (A1 – C2) – fully accessible and therefore especially suited for people with disabilities