Wyższa szkoła jazdy: Goethe-Zertifikat B2.

Goethe-Institut
Goethe-Institut
Goethe-Zertifikat B2 zakłada znajomość języka niemieckiego w zaawansowanym stopniu . Egzamin odpowiada czwartemu poziomowi kompetencji językowej (B2) w sześciostopniowej skali kompetencji Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Osoba, przystępująca do egzaminu potrafi na przykład

  • zrozumieć znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w tekstach o konkretnej i abstrakcyjnej tematyce oraz wyszukać, np. w audycjach radiowych, interesujące ją informacje,
  • zrozumieć szeroką gamę tekstów, w tym zarówno krótkie teksty (np. ogłoszenia), jak i dłuższe, złożone teksty o charakterze użytkowym, publicystycznym lub naukowym oraz komentarze i relacje,
  • wypowiedzieć się pisemnie na złożone tematy w sposób jasnyi uporządkowany oraz poprawić błędy w tekstach napisanych przez inne osoby,
  • formułować przejrzyste wypowiedzi ustne na tematy ogólne oraz na tematy dotyczące własnych zainteresowań,
  • brać aktywny udział w dyskusjach na znane sobie tematy oraz reagować na opinie swoich rozmówców i prezentować własne stanowisko.

Uznawalność

Certyfikaty Goethe-Institut są uznawane na całym świecie i aprobowane przez pracodawców i instytucje edukacyjne w wielu krajach.

Goethe-Zertifikat B2 jest w wielu krajach warunkiem do podjęcia studiów na germanistyce.

Miejsca, ceny, terminy i zgłoszenia

Placówki Goethe-Institut oraz nasze partnerskie centra egzaminacyjne w pobliżu Państwa miejsca zamieszkania oraz informacje o miejscach,cenach, terminach i zgłoszeniach znajdą Państwo tutaj.
Centra egzaminacyjne

Pod: często zadawane pytania znajdą Państwo ogólne odpowiedzi na temat egzaminów Goethe-Institut.

Opracowanie

Egzamin został opracowany przez Goethe-Institut.

    Trening egzaminacyjny bez barier

    Przykładowe zestawy egzaminacyjne online dla wszystkich zainteresowanych egzaminami z języka niemieckiego: od początkujących po zaawansowanych (A1-C2) - pozbawione barier i przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.