Ένα βήμα μπροστά: Το Goethe-Zertifikat B1

Το Goethe-Zertifikat B1 είναι μια εξέταση Γερμανικών για εφήβους και ενηλίκους.

Χαρακτηρίζει το χρήστη της γερμανικής γλώσσας ανεξάρτητο και αντιστοιχεί στο τρίτο επίπεδο (Β1) της κλίμακας έξι επιπέδων του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες.

Με την επιτυχία τους στην εξέταση οι συμμετέχοντες αποδεικνύουν ότι είναι σε θέση

  • να κατανοήσουν τα κύρια σημεία προφορικού λόγου που εκφέρεται με σαφήνεια και με την προφορά της επίσημης γλώσσας και αφορά οικεία θέματα σχετικά με την εργασία, το σχολείο, τον ελεύθερο χρόνο κλπ.
  • να αντιμετωπίσουν τις περισσότερες επικοινωνιακές καταστάσεις που προκύπτουν κατά τη διάρκεια ταξιδιών σε γερμανόφωνες χώρες.
  • να εκφρασθούν απλά και με ειρμό για οικεία θέματα και προσωπικούς τομείς ενδιαφέροντος.
  • να διηγηθούν εμπειρίες και γεγονότα, να περιγράψουν όνειρα, ελπίδες και στόχους και να δώσουν σύντομες αιτιολογήσεις και εξηγήσεις.

Αναγνώριση

Τα πιστοποιητικά του Goethe-Institut χαίρουν διεθνούς αναγνώρισης και εκτιμώνται σε πολλές χώρες από εργοδότες, ανώτερα και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα ως τυπικά προσόντα.

Τόποι, τιμές, ημερομηνίες και δηλώσεις συμμετοχής

Εδώ θα βρείτε το πλησιέστερο Goethe-Institut ή το συνεργαζόμενο με αυτό φορέα, καθώς επίσης πληροφορίες για τόπους, τιμές, ημερομηνίες και δηλώσεις συμμετοχής.
Τόποι εξέτασης

Στις Συχνές Ερωτήσεις θα βρείτε γενικές απαντήσεις σε θέματα που αφορούν τις εξετάσεις του Goethe-Institut.

Σχεδιασμός

Το Goethe-Zertifikat B1 σχεδιάσθηκε από κοινού από το Goethe-Institut (Gl), το Österreichisches Sprachdiplom (ÖSD) και το Πανεπιστήμιο του Freiburg στην Ελβετία (Unifri-DaF).

    Το νέο Goethe-Zertifikat B1 – καθορισμός προτύπων

    Από 01.08.2013 καθιερώνεται το νέο Goethe-Zertifikat B1. Το τελευταίο στάδιο του σχεδιασμού της εξέτασης ήταν ο καθορισμός των προτύπων.