Ασκήσεις και πληροφοριακό υλικό

Εάν στην ενότητα Schreiben στην άσκηση 2 θέλετε να επιλέξετε ένα σχετικό με τη λογοτεχνία θέμα, παρακαλείσθε να επεξεργασθείτε τουλάχιστον έναν από τους αναφερόμενους εδώ τίτλους.


Λογοτεχνία 2017 για το Goethe-Zertifikat C2: GDS
Günter Grass
Im Krebsgang
Roman
Eine Novelle
ISBN 978-3-423-13176-6
€ 9,90 (D)
Andreas Maier
Klausen
Roman
Suhrkamp Verlag
ISBN 978-3-518-45569-2
€ 8,00 (D)

Δείγματα εξετάσεων προσβάσιμα σε όλους

Online-δείγματα εξετάσεων για όλους όσοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν σε εξέταση πιστοποίησης Γερμανομάθειας -αρχάριοι μέχρι και προχωρημένοι (Α1 – C2)– χωρίς εξεταστικούς φραγμούς και γι’ αυτό ιδιαίτερα κατάλληλα για άτομα με ειδικές ανάγκες.