Lépésről lépésre: A vizsga részei

 1. Olvasásértés (60 perc)

  • A stúdium mindennapi gyakorlatához kapcsolódó rövid szövegeket, például tanrendeket, rendezvénynaptárakat, brosúrákat stb. olvas el, és eldönti, hogy melyik szöveg melyik feladathoz tartozik.
  • Elolvas egy publicisztikai, tudományos vagy társadalompolitikai témájú (kb. 450–550 szónyi) szöveget, és bejelöli a helyes multiple choice választ.
  • Elolvas egy szakfolyóiratból vagy egyetemi kiadványból vett (kb. 550–650 szónyi) tudományos szöveget, és eldönti, hogy egy állítás igaz-e vagy sem, illetve hogy a szöveg egyáltalán eligazít-e az állítás helytállóságáról.
 2. Hallásértés (kb. 40 perc)

  • Rövid mindennapi dialógust, például két egyetemista közötti beszélgetést hallgat meg, egyidejűleg jegyzeteket készít a kérdésekhez.
  • Meghallgat egy stúdiummal kapcsolatos vagy általános tudományos témájú interjút vagy vitát, és egyidejűleg eldönti, hogy a hallott szövegre vonatkozó állítások igazak-e vagy hamisak.
  • Meghallgat egy előadást, és rövid válaszokat ad a szöveg lényegi pontjait illető kérdésekre.
 3. Fogalmazás (60 perc)

  • Egy kapott téma és a hozzárendelt szempontok és statisztikai adatok alapján összefüggő, jól felépített szöveget fogalmaz.
  • Állást foglal a témáról, és kifejti érveit.
 4. Beszédkészség (kb. 35 perc; ez a rész számítógép használatával, egyéni vizsga formájában zajlik)

  • Megold hét feladatot, amelyek a német egyetemi élet különböző kommunikációs helyzeteit idézik fel.
  • Információkat gyűjt, ábrákat ír le, és összefoglalja tartalmukat. Véleményt nyilvánít és indokol, állást foglal, alternatívákat mérlegel, és hipotéziseket alkot.

Értékelés

A TestDaF szabványosított, központilag kidolgozott és központilag javított vizsga. Az eredményeket három TestDaF-tudásszintbe (TDN) sorolják be, s a 3-as, 4-es vagy 5-ös szint azt fejezi ki, hogy a vizsgázó az olvasás, hallásértés, fogalmazás és beszédkészség milyen szintjével rendelkezik.

Az olvasásértés és hallásértés vizsgarészek minden helyesen megoldott feladatáért (pl. multiple choice vagy igaz/ hamis) egy-egy pont jár. A vizsga mindkét részében a helyesen megoldott feladatok száma mérvadó a szint-besoroláshoz.

A vizsga mindkét részét, a fogalmazást és a beszédkészséget képzett és tapasztalt szakemberek értékelik. Az értékelés és a szint-besorolás meghatározott kritériumok alapján történik. Bővebb információk a www.testdaf.de honlapon találhatók.

A vizsga tetszőlegesen sokszor megismételhető.

akadálymentes vizsgatréning

Online-gyakorlóanyagok minden, német nyelvvizsgák iránt érdeklődőnek kezdőtől haladókig (A1 – C2) – akadálymentes és ezért fogyatékkal élők számára is megfelelő.