Materiale për shkarkim dhe për t’u porositur.

© Goethe-Institut

Accessible exam training material A1   deutsch

Online practice exam for those interested in a German exam for beginners level (Goethe-Zertifikat: Start Deutsch 1) – fully accessible and especially suited for people with disabilities
© Goethe-Institut, Goethe-Zertifikat: Start Deutsch 2

Accessible exam training material A2   deutsch

Online practice exam for those interested in a German exam for beginners level (Goethe-Zertifikat: Start Deutsch 2) – fully accessible and especially suited for people with disabilities

Accessible exam training material B1   deutsch

Online practice exam for those interested in a German exam at the medium level (Goethe-Zertifikat B1) – fully accessible and therefore especially suited for people with disabilities

Accessible exam training material B2 (01)   deutsch

Online practice exam for those interested in a German exam at the medium level (Goethe-Zertifikat B2) – fully accessible and therefore especially suited for people with disabilities

Accessible exam training material B2 (03)   deutsch

Online practice exam for those interested in a German exam at the medium level (Goethe-Zertifikat B2) – fully accessible and therefore especially suited for people with disabilities

Disability neutral exam training material   deutsch

Online practice exam for those interested in a German exam at the advanced level (Goethe-Zertifikat C1) – fully accessible and therefore especially suited for people with disabilities.

Disability neutral exam training material   deutsch

Online practice exam for those interested in a German exam at the advanced level (Goethe-Zertifikat C1) – fully accessible and therefore especially suited for people with disabilities.

Disability neutral exam training material   deutsch

Online practice exam for those interested in a German exam at the advanced level (Goethe-Zertifikat C2) – fully accessible and therefore especially suited for people with disabilities.

Provimi i ri Goethe-Zertifikat B1 – Përcaktimi i standardit

Duke filluar nga data 01.08.2013 do të dalë provimi i ri Goethe-Zertifikat B1. Hapi i fundit i projektit në krijimin e provimit ishte etaloni i ashtuquajtur Standard Setting.

Provimi i ri Deutsch-Test für Zuwanderer

u drejtohet të gjithë migrantet dhe migrantët, të cilët duan të jetojnë në Gjermani.

Të mësosh gjermanisht në Gjermani

Oferta e kurseve në Gjermani