Τα πλεονεκτήματα ενός πιστοποιητικού του Goethe-Institut.

Η καλή γνώση των γερμανικών θεωρείται πολύτιμη σε όλο τον κόσμο. Πολυτιμότερη όμως θεωρείται όταν συνοδεύεται από ένα πιστοποιητικό γλωσσομάθειας. Καθότι μόνο μετά από μια εξέταση μπορεί να εκτιμήσει κανείς σωστά τις γνώσεις του. Και μόνο με ένα αναγνωρισμένο πιστοποιητικό μπορεί να τις αποδείξει σε τρίτους, όπως για παράδειγμα στην περίπτωση που κάνει αίτηση για πρόσληψη.

Τα πιστοποιητικά του Goethe-Institut

  • Τα tut αποδεικνύουν με σαφήνεια τις γλωσσικές ικανότητες και το επίπεδο γνώσεων του κατόχου τους. ‘Οποιος συμμετέχει στις εξετάσεις σχηματίζει μια σαφή εικόνα για το γλωσσικό του επίπεδο όταν μιλάει, κατανοεί, διαβάζει και γράφει. Τον βοηθά επίσης να δει τι πρόοδο έχει κάνει.
  • πιστοποιούν ανεξάρτητα από τη σχολική διδακτέα ύλη και τη βαθμολογία τις γνώσεις στην ξένη γλώσσα.
  • Καλύπτουν όλα τα επίπεδα και τις δεξιότητες του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες.
  • Εγγυώνται την ποιότητα. Είμαστε χρόνια ειδικοί στο χώρο της γλωσσικής εκπαίδευσης και πιστοποίησης: θεσμοθετούμε εξετάσεις, τις εξελίσσουμε, τις εφαρμόζουμε δοκιμαστικά σε όλο τον κόσμο, τις διεξάγουμε, διασφαλίζουμε την ποιότητά τους και επιμορφώνουμε τους εξεταστές.

Διεθνής αναγνώριση

Τα πιστοποιητικά του Goethe-Institut χαίρουν παντού ιδιαίτερης εκτίμησης. Το πιστοποιητικό Zertifikat Deutsch για παράδειγμα, θεωρείται προϋπόθεση για την απόκτηση της γερμανικής υπηκοότητας.

Στα γερμανικά Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και στους Προκαταρκτικούς Κύκλους Σπουδών (Studienkollegs) τα πιστοποιητικά Zentrale Oberstufenprufung, Kleines Deutsches Sprachdiplom und Großes Deutsches Sprachdiplom αποτελούν προϋπόθεση για τη διεκδίκηση θέσης σπουδών. Αλλά τα πιστοποιητικά του Goethe-Institut αποδεικνύονται χρήσιμα και σε πανεπιστήμια του εξωτερικού.

Τα πιστοποιητικά Goethe-Zertifikat B2 και C1 απαλλάσσουν σε ορισμένες χώρες από την εξέταση στο μάθημα των γερμανικών για το Abitur. Σε πολλά πανεπιστήμια της ΕΕ ένα πιστοποιητικό του Goethe-Institut προσφέρει επιπλέον μονάδες (Credit Points) στην αντίστοιχη σχολή.

Η νέα εξέταση Deutsch-Test για μετανάστες

απευθύνεται σε μετανάστριες και μετανάστες που θέλουν να ζήσουν μόνιμα στη Γερμανία.

Το νέο Goethe-Zertifikat B1 – καθορισμός προτύπων

Από 01.08.2013 καθιερώνεται το νέο Goethe-Zertifikat B1. Το τελευταίο στάδιο του σχεδιασμού της εξέτασης ήταν ο καθορισμός των προτύπων.

Μαθαίνω Γερμανικά στη Γερμανία

Γλωσσικά τμήματα στη Γερμανία