Korzyści z posiadania Goethe-Zertifikat

Dobra znajomość niemieckiego jest dużym atutem na całym świecie, zwłaszcza jeśli poświadczona jest certyfikatem językowym. Egzamin umożliwia ocenę własnych umiejętności językowych, a świadectwo potwierdza oficjalnie poziom językowy, co jest ważne na przykład przy ubieganiu się o pracę.

Certyfikaty Goethe-Institut

  • umożliwiają przejrzyste określenie umiejętności językowych i jakości nauczania: uczący się uzyskują informację o tym, na jakim poziomie mówią, rozumieją, czytają i piszą oraz jakie robią postępy.
  • poświadczają znajomość języka niezależnie od szkolnych programów nauczania i ocen.
  • uwzględniają wszystkie poziomy i sprawności zawarte w Europejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego.
  • są synonimem jakości: Goethe-Institut ma długoletnie doświadczenie w opracowywaniu egzaminów, ich testowaniu na całym świecie, w przeprowadzaniu egzaminów, zapewnianiu stałej jakości i doskonaleniu zawodowemu egzaminatorów.

Międzynarodowe uznanie

Certyfikaty Goethe-Institut cieszą się wszędzie dużym uznaniem. Zertifikat Deutsch jest na przykład akceptowany przy ubieganiu się o obywatelstwo niemieckie.

Osoby posiadające certyfikaty Zentrale Oberstufenprüfung, Kleines Deutsches Sprachdiplom i Großes Deutsches Sprachdiplom mogą ubiegać się o przyjęcie do niemieckich szkół wyższych lub kolegiów przygotowujących do studiów w Niemczech. Także szkoły wyższe poza granicami Niemiec honorują certyfikaty Goethe-Institut.

Goethe-Zertifikat B2 i Goethe-Zertifikat C1 zwalniają w niektórych krajach z konieczności zdawania matury z języka niemieckiego. Na wielu uczelniach Unii Europejskiej posiadanie jednego z certyfikatów Goethe-Institut daje dodatkowe korzyści w postaci punktów kredytowych.

Nowy Goethe-Zertifikat B1 – nowy standard

Od 01.08.2013 r. wchodzi do użytku nowy Goethe-Zertifikat B1. Ostatnim krokiem podczas tworzenia tego egzaminu był tzw. Standard Setting.

Nowy egzamin z niemieckiego dla imigrantów

opracowany z myślą o imigrantach, którzy chcą osiąść w Niemczech na stałe

Niemiecki w Niemczech

Oferta kursów językowych w Niemczech