Bir Goethe sertifikasının avantajları.

İyi derecede Almanca bilmek, dünyanın her yerinde kıymetlidir. Ancak, bu bilgiler bir dil sertifikasıyla daha değerli hale gelirler. Çünkü sahip olunan dil bilgileri, ancak bir sınava girdikten sonra doğru bir şekilde değerlendirilebilmektedir. Ve bu bilgiler, örneğin bir iş başvurusu sırasında, ancak tanınan bir belge sayesinde başkalarına da kanıtlanabilmektedir.

Goethe-Institut'un sertifikaları

  • dil yetkinliğinin ve öğrenme standartlarının şeffaf bir biçimde tespit edilmesine olanak sağlarlar. Yani öğrenciler hangi seviyede konuştuklarını, anladıklarını, okuduklarını ve yazdıklarını ve tabii hangi ilerlemeleri kaydettiklerini öğrenir.
  • okul müfredatlarından ve okul notlarından bağımsız olarak, yabancı dil bilgisinin belgelendirilmesidir.
  • Dillere İlişkin Avrupa Ortak Referans Çerçevesi'nin bütün basamaklarını ve becerilerini karşılarlar.
  • kalite anlamına gelirler: Sınav geliştirme, dünya genelinde test etme, uygulama, kalite güvence ve sınav görevlilerinin hizmetiçi eğitimi konusunda uzun yıllara dayanan deneyime sahibiz.

Uluslararası Tanınma

Goethe-Institut'un sertifikaları her yerde itibar görmektedir. Örneğin Zertifikat Deutsch, Alman vatandaşlığının kazanılması için ön koşul olarak kabul edilmektedir.

Almanya'daki üniversite ve hazırlık sınıflarında Zentrale Oberstufenprüfung, Kleines Deutsches Sprachdiplom ve Großes Deutsches Sprachdiplom sertifikaları, başvuru için bir ön koşuldur. Goethe-Institut'un sertifikaları, aynı zamanda yurt dışındaki üniversitelerde de fayda sağlamaktadır.

Goethe sertifikaları B2 ve C1, bazı ülkelerde Almanca bitirme sınavına katılımdan muafiyet sağlamaktadırlar. Ayrıca AB'nin pek çok üniversitesinde bir Goethe sertifikasının ibraz edilmesi, ilgili öğrenim dalında ilave kredi puanları getirmektedir.

Yeni Goethe Zertifikat B1 – Standartlaştırma

01.08.2013 itibariyle yeni Goethe- Zertifikat B1 uygulanmaya geçecektir. Sınav geliştirmedeki son proje adımı Standard Setting idi.

Göçmenler için yeni Almanca testi

uzun süre Almanya'da yaşamak isteyen göçmenlere yöneliktir.

Almancayı Almanya’da öğrenmek

Almanya’da Almanca kursları