• Gyakran ismételt kérdések

Gyakran ismételt kérdések a Goethe Intézet vizsgáival kapcsolatban

Az alábbiakban a Goethe Intézet vizsgáival kapcsolatos általános és gyakran ismételt kérdésekre talál választ.

Ha ezen felül is kérdése lenne az A1-C2-es szintű Goethe-vizsgákkal kapcsolatban, forduljon közvetlenül valamelyik vizsgaközpontunkhoz (Goethe Intézetek, Goethe-központok vagy vizsgapartnerek) díjmentes és kötetlen személyes tanácsadásért.

Kérjük, tájékozódjon a minden vizsgára érvényes Vizsgaszabályzatból valamint az egyes vizsgák saját Végrehajtási szabályzatából és a Gyakorló- és tájékoztató anyagból.

1. Kinek ajánlják a Goethe Intézet vizsgáit?

A Goethe Intézet vizsgái minden érdeklődő számára rendelkezésre állnak, és a német állampolgárság meglététől függetlenül lehet jelentkezni rájuk. A német mint idegen nyelv és a német mint második nyelv területén szerzett nyelvismeret igazolására szolgálnak.
A részvételhez minden vizsgánál ajánlunk egy minimum életkort.
Download SymbolVizsgaszabályzat (PDF, 633 KB)

2. Fogyatékkal élők is vizsgázhatnak?

Fogyatékkal élő vizsgázóként is letehetek egy Goethe-vizsgát?

A vizsgaközpontok arra törekednek, hogy lehetőségeikhez mérten a helyszínen figyelembe vegyék a fogyatékkal élő vizsgázók (pl. krónikus beteg vagy látás-, ill. hallássérült jelentkezők) egyéni igényeit. Ezért már a jelentkezéskor meg kell adni és orvos által igazolni a fogyatékosság jellegét és mértékét. Ezeket az adatokat a vizsgaközpont természetesen köteles bizalmasan kezelni.

További információkért érdeklődjön annál a vizsgaközpontnál, ahova jelentkezni szeretne.

Kiegészítés a Végrehajtási szabályzathoz: fogyatékkal élő vizsgázók számára (PDF, 594 KB)
Információk fogyatékkal élő vizsgázók számára (PDF, 61 KB)

3. Hol és mikor lehet vizsgázni?

Kérjük, forduljon az Ön által kiválasztott vizsgaközponthoz személyre szóló tanácsadásért.

4. A vizsga alatt elhagyhatom a termet, ahol a vizsga zajlik?

A termet korlátozott időre hagyhatja el (mosdó használatához). Erről a vizsgafelügyelő a „Vizsga lefolytatásáról vezetett jegyzőkönyvben“ feljegyzést készít.

5. Vizsga-előkészítő tanfolyam?

Le lehet tenni a vizsgát anélkül is, hogy részt vettem volna egy előkészítő tanfolyamon?

A vizsgázó nem kötelezhető se egy általános vagy előkészítő tanfolyamon való részvételre, se egy a választottnál alacsonyabb szintű vizsga letételére.

Ennek ellenére ajánlott az adott vizsgaközpont előkészítő tanfolyamán való részvétel, mert itt elsajátíthatja azokat a nyelvi és vizsgaspecifikus készségeket, amelyek segítségével a lehető legkönnyebben letehető a vizsga.

Kérjük, ez ügyben forduljon az Ön által kiválasztott vizsgaközponthoz.

6. Milyen szintű a nyelvvizsgám?

Az A1-C2 szintű Goethe-Zertifikat vizsgák a Közös Európai Referenciakeret (KER) szintjeinek megfelelő besorolását itt találja:
A Goethe Intézet vizsgáinak és tanfolyamainak nyelvi szintjes
A Közös Európai Referenciakeret nyelvi szintjei (KER)

7. Mennyibe kerül a vizsga?

Kérjük, ez ügyben forduljon az Ön által kiválasztott vizsgaközponthoz

8. Hogyan igazolható a nyelvtudás?

Elfogadnak egy a Goethe Intézet által kiállított igazolást a nyelvtudásom igazolásaként?

Olyan igazolások, amelyek csupán egy nyelvtanfolyamon, egy szintfelmérőn, egy vizsgán stb. való részvételt igazolják, sajnos nem elegendő.

Csak egy sikeres Goethe-Zertifikat A1-C2, ill. Kleines vagy Großes Deutsches Sprachdiplom nyelvvizsgát igazoló bizonyítványt ismernek el világszerte a német nyelvtudás igazolásaként.

9. Tanulmányok Németországban?

A Goethe Intézet melyik vizsgája szükséges németországi főiskolán vagy egyetemen való továbbtanuláshoz?

A Goethe-Zertifikat Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom, Zentrale Oberstufenprüfung, a Kleines Deutsches Sprachdiplom és a Großes Deutsches Sprachdiplom bizonyítványát fogadják el német egyetemeken és főiskolákon a nyelvtudás igazolásaként, és ezek bemutatásával mentesülhet a TestDaF-vizsga vagy egy másik főiskolai vizsga (DSH) letételének kötelezettsége alól.

Az Ön által választott főiskolának az adott szakhoz szükséges nyelvi követelményekről érdeklődjön azon a főiskolán (egyetemen), ahol továbbtanulni szeretne, vagy keressen rá közvetlenül a www.sprachnachweis.de link alatt.

10. Melyik helyesírási szabályzatot tekintik mérvadónak a vizsgák során?

A Goethe Intézet összes vizsgája esetében a helyesírási szabályok 2006. augusztusban elfogadott változata számít kötelező érvényűnek az írásbeli vizsgarészek értékelése során. A „DUDEN. Die deutsche Rechtschreibung“ (a 24. kiadástól, 2006) és a „WAHRIG. Die deutsche Rechtschreibung“ (2006-tól) kötetei tekinthetők mérvadónak.

A jelenleg érvényes szabályokat megtalálják az interneten is:
Duden. Die deutsche Rechtschreibung
Der Duden Produktkatalog
Bertelsmann WAHRIG. Verlagsprogramm
Institut für Deutsche Sprache (IDS)
DUDEN. Sprachberatung

11. Mennyi időre van szükségem egy nyelvi szint eléréséhez?

A tanulás egyéni folyamat. Azt, hogy Önnek személyesen mennyi időre van szüksége egy bizonyos szint eléréséhez, sok különböző, egyéntől függő tényező befolyásolja: eltökéltség, időráfordítás, az önálló gyakorlás mennyisége.

Ha már beszél más idegen nyelveken, általában könnyebben tanul meg németül. Fontos szerepet játszik, hogy saját országában vagy Németországban vesz részt nyelvtanfolyamon, ahol a tanfolyamon kívül is hallhatja és beszélheti is a németet.

A tanulási folyamat szempontjából az is sokat számít, hogy milyen intenzitással tanul (intenzív vagy esti tanfolyamon stb.). Ezzel kapcsolatban személyes tanácsadásért forduljon az Ön által kiválasztott vizsgaközponthoz.

12. Hol szerezhető be gyakorlóanyag a vizsgákhoz?

Az adott vizsgáknál mindig talál Gyakorló- és tájékoztató anyagokat
  • ingyenesen letölthető anyagokat
  • további megrendelhető kiadványokat.
Ezek az anyagok részben a Goethe Intézetek nyelvi titkárságán is beszerezhetők.

13. Távoktatással és / vagy online tanfolyammal is felkészülhetek a vizsgákra?

Néhány vizsgához kínálunk távoktatási lehetőséget és online tanfolyamot is.
Némettanulás távoktatással

14. Hányszor lehet megpróbálni egy vizsgát?

A teljes vizsgát tetszőleges alkalommal meg lehet megismételni. A további részletekről (a részismétlésre vonatkozóan is) az adott vizsga Végrehajtási szabályzatában olvashat.

15. Mennyi ideig érvényes a vizsgám / vizsgabizonyítványom?

A Goethe Intézet A1- C2 szintű vizsgabizonyítványai korlátlan ideig érvényesek.

Sok intézmény és munkaadó azonban két évnél nem régebbi bizonyítványt fogad csak el.

A Goethe-Zertifikat C2: Zentrale Oberstufenprüfung (ZOP), das Kleine Deutsche Sprachdiplom (KDS) und das Große Deutsche Sprachdiplom (GDS), a Kleines Deutsches Sprachdiplom (KDS) és a Großes Deutsches Sprachdiplom (GDS) az új Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom bevezetése után, és ezáltal a C2 szint vizsgáinak 2012.01.01-jével bekövetkező átalakítása után is érvényesek maradnak.

16. Elveszett bizonyítvány pótlása?

Mi a teendőm, ha elvesztettem a bizonyítványom, vagy elkeveredett a postázás során?

A bizonyítványok pótlása utólag nem lehetséges.

Amennyiben a vizsga 10 évnél nem régebbi, a bizonyítványt kiállító vizsgaközpont adhat Önnek egy igazolást a vizsgáról, kezelési költség ellenében.

17. Kaphatok új bizonyítványt névváltoztatás esetén?

Névváltoztatás esetén (pl. házasság, örökbefogadás, válás stb.) sem pótbizonyítványt, sem igazolást nem áll módunkban kiállítani.

A névváltoztatás az illetékes hivatal által kiállított okmány (születési és házassági anyakönyvi kivonat stb.), ill. annak hiteles másolatával igazolható .

A vizsgaközpontban a vizsgára való jelentkezéskor a nevet a fényképes igazolványban szereplő írásmóddal megegyezően kell megadni. A sikeres vizsgáról kiállított bizonyítvány ezen adatok alapján készül.

18. Hol tudom hitelesíttetni a bizonyítványom fénymásolatát?

Tanulmányi célokra bármelyik illetékes hatóságnál (bíróság, minisztérium, iskola, bank stb.) hitelesíttetheti a másolatot. A munkaadók a legtöbb esetben egy illetékes ügyvéd által hitelesített példányt fogadnak csak el.

19. Hol tudom lefordíttatni a bizonyítványomat?

Hivatalos fordítást államilag elismert fordító vagy fordítóiroda készíthet Önnek.