Βρίσκεστε στο σωστό σημείο: Τόποι, ημερομηνίες και δηλώσεις συμμετοχής

Μπορείτε να συμμετάσχετε στην εξέταση που επιθυμείτε στη Γερμανία ή σε όλο τον κόσμο στα Goethe-Institut, στα Κέντρα Goethe ή συνεργαζόμενους φορείς στις εξετάσεις.Συνοπτική παρουσίαση των εξετάσεων σε όλο τον κόσμο

    Δείγματα εξετάσεων προσβάσιμα σε όλους

    Online-δείγματα εξετάσεων για όλους όσοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν σε εξέταση πιστοποίησης Γερμανομάθειας -αρχάριοι μέχρι και προχωρημένοι (Α1 – C2)– χωρίς εξεταστικούς φραγμούς και γι’ αυτό ιδιαίτερα κατάλληλα για άτομα με ειδικές ανάγκες.