Këtu jeni në vendin e duhur: vendet, datat dhe regjistrimi

Provimin mund ta jepni në Gjermani si dhe në mbarë botën pranë përfaqësive të Goethe-Institut, Goethe-Zentrum dhe partnerëve tanë për zhvillimin e provimeve.Provimet në mbarë botën
Provimet në Gjermani

    Accessible exam training materials

    Online practice exam for those interested in a German exam for beginners to advanced (A1 – C2) – fully accessible and therefore especially suited for people with disabilities