Jakość. Słowo, które dla nas wiele znaczy

Dobre marka Goethe-Institut oraz rozwinięty system zarządzania jakością gwarantują, że wszystkie nasze egzaminy spełniają wymagania stawiane profesjonalnym egzaminom z języków obcych.
  • Zadania egzaminacyjne są opracowywane przez ekspertów z długoletnim doświadczeniem w nauczaniu i egzaminowaniu, ostateczna wersja powstaje w centrali w Monachium.
  • Materiały ezaminacyjne są sprawdzane przed ich zastosowaniem w warunkach prawdziwego egzaminu. Wyniki próbnych testów są poddawane ocenie ilościowej i jakościowej.
  • Egzaminatorzy są szkoleni i doskonalą swoje umiejętności w trakcie organizowanych centralnie i lokalnie seminariów.

Po czym poznać dobry egzamin.

  • fair play:
    Czynniki takie jak płeć, pochodzenie etniczne, inwalidztwo itp. nie mogą mieć wpływu na przebieg egzaminu.
  • miarodajność: Wynik egzaminu pozwala w sposób adekwatny, logiczny i miarodajny opisać umiejętności kandydata w świetle założonych celów. Egzamin powinien oceniać umiejętności językowe, a nie zdolność koncentracji, inteligencję czy też wiedzę o świecie.
  • rzetelność: Ponieważ wszystkie zadania egzaminacyjne, szczególnie w części ustnej są oceniane przez dwóch egzaminatorów, egzaminy Goethe-Institut wyróżnia wysoki stopień rzetelności oceny. Błąd pomiaru, którym obarczony jest każdy test, mieści się w wąskich, dopuszczalnych granicach. Nasze zadania egzaminacyjne spełniają ponadto wysokie wymagania w odniesieniu do kryteriów niezależności i jednoznaczności. Oznacza to, że jedno nieprawidłowo rozwiązane zadanie nie powoduje automatycznie dalszych błędów. Każde zadanie stanowi szansę dla uczestników egzaminu.
  • stosowalność: Pracujemy nieustannie nad optymalizacją procesu przeprowadzania egzaminów, np. pod względem długości testu, zastosowania nowoczesnych urządzeń technicznych, jak nośniki danych itp., czy warunków ogólnych.

Współpraca międzynarodowa

Goethe-Institut należy do grona założycieli powstałego w 1990 roku ALTE ( Association of Language Testers in Europe). ALTE zrzesza obecnie 31 instytucji, które zajmują się opracowywaniem i przeprowadzaniem egzaminów z 26 języków europejskich.więcej ...

Nowy Goethe-Zertifikat B1 – nowy standard

Od 01.08.2013 r. wchodzi do użytku nowy Goethe-Zertifikat B1. Ostatnim krokiem podczas tworzenia tego egzaminu był tzw. Standard Setting.

Nowy Goethe-Zertifikat C2: GDS – wyznaczanie standardów.

© Goethe-Zertifikat C2: GDS
Od 01.01.2012 jest nowy Goethe-Zertifikat C2: GDS. Ostatnim krokiem projektu podczas opracowania egzaminu było tak zwane Standard Setting.

Nowy egzamin z niemieckiego dla imigrantów

opracowany z myślą o imigrantach, którzy chcą osiąść w Niemczech na stałe

Sprowadzanie małżonków

Częste zadawane pytania oraz przykładowy egzamin sprawdzający znajomość języka dla małżonków, którzy przeprowadzają się do Niemiec do swych rodzin.