Вежбајте германски

Вежбајте германски

Напомена: Овој дел од веб-порталот е достапен само на германски. Вашите јазични познавања треба да се на ниво А1 според Заедничката европска референтна рамка.

Сакате да вежбате германски? Тука ќе најдете филмови и фотографии со вежби, игри или задачи за животот во Германија.