Praktiko gjermanisht

Praktiko gjermanisht

Ju lutem vini re: Kjo pjesë e portalit është e disponueshme vetëm në gjermanisht. Njohuritë tuaja gjuhësore duhet të jenë të nivelit A1, në përputhje me Kornizën Përbashkët Evropiane të Referencave për Gjuhët.

Ju dëshironi të praktikoni gjermanisht? Në këtë seksion do të gjeni filma dhe foto me ushtrime, lojëra apo pyetje mbi jetën në Gjermani.