ฝึกภาษาเยอรมัน

ฝึกภาษาเยอรมัน

หมายเหตุ: เนื้อหาในเว็บไซต์ส่วนนี้เป็นภาษาเยอรมันเท่านั้น ความสามารถในการใช้ภาษาของคุณควรอยู่ที่ระดับ A1 ตามมาตรฐานวัดความรู้ Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen (GER)
คุณอยากจะฝึกภาษาเยอรมัน? คุณสามารถดูภาพยนตร์และรูปถ่ายต่าง ๆ พร้อมแบบฝึกหัด เกม และการบ้านที่เกี่ยวกับการใช้ชีวิตในประเทศเยอรมนีได้ที่นี่