Luyện tiếng Đức

Luyện tiếng Đức

Bạn hãy chú ý: Phần này của trang mạng chỉ có tiếng Đức. Kiến thức ngôn ngữ của bạn theo khuôn khổ yêu cầu chung của châu Âu (GER) cần đạt trình độ A1.

Bạn muốn luyện tiếng Đức? Bạn tìm thấy ở đây phim, ảnh với bài ôn tập, trò chơi hoặc đề bài về cuộc sống trên nước Đức.