Những câu hỏi thường gặp

Những câu hỏi thường gặp

Bạn muốn hỏi về cuộc sống ở Đức? Bạn tìm thấy trực tiếp ở đây những lời đáp cho rất nhiều câu hỏi về các chủ đề từ mảng "Sống ở Đức": ví dụ như làm việc, mua bán hoặc sức khỏe.