Školski sistem

For migrants with a visa

Školski sistem

© Colourbox.com

Obavezno školovanje i troškovi

© Colourbox.com U Njemačkoj postoji obaveza školovanja: Djeca moraju ići u školu 9 godina. U nekim saveznim pokrajinama obavezno školovanje vrijedi i za djecu s nerazjašnjenim boravišnim statusom. Školska godina počinje u augustu ili septembru i traje do juna ili jula, zavisno od savezne pokrajine. Djeca obično pohađaju državne škole za koje se ne plaća školarina. Postoje troškovi za kopiranje, materijale ili školske izlete koji nisu visoki. Školarina se plaća u privatnim školama.


Vrste škola

Postoje različite vrste škola. Školski sistem se razlikuje po saveznim pokrajinama. Osnovnu/primarnu školu pohađaju sva djeca od 6 ili 7 godina. Nakon 4. razreda (u mnogim saveznim pokrajinama i nakon 6. razreda) djeca idu na daljnje školovanje. Postoje sasvim različite škole za daljnje školovanje. Osnovna škola u 4. školskoj godini često daje savjet koju školu dijete treba pohađati. Postoje osnovne škole ili niže srednje škole (5. - 9./10. razreda). Tu se stiče završeni stepen osnovnog obrazovanja ili kvalificirani završeni stepen osnovnog obrazovanja. U osnovnoj školi zastupljeni su i praktični predmeti kao što su tehnički odgoj ili tehničko crtanje. Škola viša od osnovne je realna škola (5. - 10. razreda) u kojoj se stiče završeni stepen obrazovanja realne škole. Nakon osnovne škole ili realne škole može se izučiti zanat ili nastaviti gimnazijsko obrazovanje (do 12. razreda). Ova škola završava maturom koja omogućava studij na univerzitetu. U gimnaziji se često uče 2 do 3 strana jezika, kao što su engleski i francuski jezik.

© Colourbox.com U mnogim saveznim pokrajinama postoje opće škole. Opća škola je osnovna škola, realna škola i gimnazija u jednoj ustanovi. Ako dijete želi promijeniti školu, na primjer iz osnovne škole preći realnu školu, u općim školama je to lakše. I u odvojenim školama postoji mogućnost promjene škole, ali to nije baš jednostavno. U svakoj saveznoj pokrajini postoje i dvojezične škole, specijalne škole, stručne škole i srednje više stručne škole.

Trajanje nastave

U većini škola nastava završava u podne ili rano poslijepodne (14:00 ili 15:00 sati). Dijete nakon škole može ići u ustanovu za školsku djecu izvan okvira nastave. Tamo dijete može ostati poslijepodne. Tu će dobiti jelo i pomoć pri izradi domaće zadaće. Ustanova za školsku djecu izvan okvira nastave se mora platiti. Postoji i sve više cjelodnevnih škola. U ovoj školi djeca su cijeli dan, uglavnom do 16:00 ili 17:00 sati.

Nastavni predmeti

U školi djeca imaju puno nastavnih predmeta. Tu spada i nastava tjelesnog i zdravstvenog odgoja. Nastava tjelesnog i zdravstvenog odgoja u osnovnoj školi još nije odvojena za djevojčice i dječake. Svi zajedno vježbaju. U drugim školama djevojčice i dječaci ponekad imaju zajedničku nastavu tjelesnog i zdravstvenog odgoja koja je ponekad i odvojena. Česta je nastava plivanja. U većini škola postoji nastava kršćanske vjeronauke. Ali s nastave vjeronauke može se odjaviti i ona se ne mora pohađati. Kao alternativa postoji nastava etike, a u nekim školama i nastava drugih religija (na primjer islamska ili jevrejska religija).

© Colourbox.com

Vanškolske aktivnosti

Djeca obično jednom u školskoj godini idu na ekskurziju koja uglavnom traje 3 - 5 dana. Razred zajedno posjećuje drugi grad ili mjesto. Postoje i jednodnevni izleti. Djeca tada idu na zajednički izlet. Na taj način djeca uče o historiji, kulturi i prirodi. Škole organizuju i školske svečanosti: na primjer pozorišne predstave ili učeničke koncerte.

Roditelji

Svaka škola ima vijeće roditelja. To su roditelji koji sarađuju sa školom. Roditeljski sastanci održavaju se više puta godišnje. Na roditeljskim sastancima roditelji dobivaju važne informacije od nastavnika i imaju priliku da se upoznaju. Roditelji imaju mogućnost dogovoriti termin s nastavnikom i pričati s njim nasamo. To se zove konsultacije s roditeljima. Konsultacije s roditeljima obavljaju se u slučaju problema u školi ili ako roditelji žele znati kako njihovo dijete napreduje u školi.
Opća škola (die Gesamtschule, die Gesamtschulen): Opća škola je osnovna škola, realna škola i gimnazija u jednoj ustanovi. Djeca pohađaju kurseve različite težine. Ako dijete nije dobro u matematici, ono pohađa jednostavniji kurs. Ako je dijete dobro u engleskom jeziku, ono pohađa teži kurs. U općoj školi moguće je relativno lako prelaziti iz jedne škole u drugu. Ali opće škole ne postoje svugdje.
Državne škole (die staatliche Schule, die staatlichen Schulen): Većina škola u Njemačkoj pripada državi. Nastava se ne plaća, besplatna je.
Dvojezična škola (die zweisprachige Schule, die zweisprachigen Schulen): Nastava se odvija na 2 jezika, uglavnom na njemačkom i nekom drugom jeziku.
Cjelodnevna škola (die Ganztagsschule, die Ganztagsschulen): U ovoj školi djeca su cijeli dan, uglavnom do 16:00 ili 17:00 sati. Djeca imaju ručak i pomoć pri izradi domaće zadaće. Učenici mogu pohađati i posebne kurseve, na primjer učiti svirati muzičke instrumente, baviti se sportom ili glumiti u pozorištu. Državne cjelodnevne škole su besplatne. U privatnim cjelodnevnim školama potrebno je platiti školarinu.
Savezna pokrajina (das Bundesland, die Bundesländer): 16 saveznih pokrajina zajedno čine Saveznu Republiku Njemačku. Savezna pokrajina je obično veliko područje poput Bayerna, Hessena ili Nordrhein-Westfalena. Ali postoje i gradovi koji predstavljaju saveznu pokrajinu, na primjer Berlin ili Hamburg. Svaka savezna pokrajina ima svoju vladu (vlada savezne pokrajine) s parlamentom (parlament savezne pokrajine). Vlada savezne pokrajine o određenim stvarima može sama odlučivati, na primjer u oblasti obrazovanja i kulture. Ali najvažnije odluke donosi Savezna vlada, dakle vlada cijele Njemačke.
Ustanova za školsku djecu izvan okvira nastave (der Hort): U ustanovi za školsku djecu izvan okvira nastave djeca mogu ostati nakon škole ako roditelji rade. Ponekad i prije škole. U ustanovi za školsku djecu izvan okvira nastave djeca imaju ručak i pomoć pri izradi domaće zadaće. U ustanovi za školsku djecu izvan okvira nastave djeca obično mogu ostati do 16:00 ili 17:00 sati.
Završeni stepen osnovnog obrazovanja (der Hauptschulabschluss): Završetkom osnovne škole stiče se završeni stepen osnovnog obrazovanja. To je u 9. razredu. U nekim saveznim pokrajinama postoji i kvalificirani završeni stepen osnovnog obrazovanja (Quali). To je ispit na kraju 9. razreda. Završni kvalificirani ispit nije obavezno raditi, ali s njime je lakše pronaći mjesto obrazovanja u firmi.
Srednja stručna škola (die Fachoberschule, die Fachoberschulen): Nakon realne škole moguće je pohađati srednju stručnu školu. Ova škola je škola usmjerenog obrazovanja. Postoje na primjer srednje stručne škole iz oblasti tehnike ili srednje stručne škole iz oblasti društvenih zanimanja. Srednja stručna škola pohađa se 2 godine u 11. i 12. razredu. U srednjoj stručnoj školi učenici imaju praktične i teorijske predmete i dugu praktičnu nastavu, na primjer u nekoj firmi. Nakon završetka srednje stručne škole moguće je studirati na visokoj stručnoj školi (Fachhochschule).
Specijalna škola (die Förderschule, die Förderschulen): Djeca koja nisu u mogućnosti dobro učiti ili uče sporo pohađaju specijalnu školu.
Nastava vjeronauke (der Religionsunterricht): Vjeronauka je školski predmet. To je uglavnom nastava iz evangelističke ili rimokatoličke religije. U nekim saveznim pokrajinama postoje škole s nastavom iz ortodoksne, jevrejske ili također budističke religije. Za islamsku religiju u mnogo škola postoji poduka iz islamske religije na turskom ili arapskom jeziku. Dijete nije obavezno pohađati nastavu religije. Ali često nema slobodne sate; u mnogim saveznim pokrajinama dijete onda mora pohađati nastavu etike. To je nastava iz filozofije.
Boravišni status (der Aufenthaltsstatus): Boravišni status na primjer reguliše koliko dugo smijete ostati u Njemačkoj i da li smijete raditi u Njemačkoj. Ako imate boravišni status, u Njemačkoj boravite legalno.
Školarina (das Schulgeld): Školarina se plaća samo u privatnim školama. U privatnim školama često se jako puno novca uplaćuje za nastavu.
Srednja viša stručna škola (die Berufsoberschule, die Berufsoberschulen): U srednjoj višoj stručnoj školi možete završiti viši stepen obrazovanja. Srednju višu stručnu školu možete pohađati ako imate stručno obrazovanje.
Nastava etike (der Ethikunterricht): U većini saveznih pokrajina učenik može birati između nastave vjeronauke i nastave etike. U Berlinu svi učenici moraju pohađati nastavu etike. Za nastavu etike nije potrebna određena religijska pripadnost: Uči se o različitim religijama i filozofiji.
Roditeljski sastanak (der Elternabend, die Elternabende): Roditeljski sastanak održava se više puta godišnje. Na roditeljskom sastanku škola vam saopštava važne informacije, razgovarate o planiranim izletima i ekskurzijama. I upoznajete druge roditelje.

For asylum seekers

School system - For asylum seekersen

Schooling

Education is compulsory in Germany. This means that children have to go to school for 9 years. Refugee children also have to attend school but they have to wait several weeks before they can do so. The exact length of the waiting period is determined by the respective federal state. Sometimes it may take just a few weeks, but occasionally it may take up to six months. The prerequisite is that you are no longer staying at the initial reception centre. Once you are living in your allocated centre, your children can go to school.

You can get help at the Residents’ Registration Office [Einwohnermeldeamt]. Your contact person will contact a suitable school. After that you will be able to visit the school and meet the teachers.

Children and teenagers who don’t speak German will initially be in a separate class where they will study German and learn about the German culture. These are so-called welcome classes or transition classes designed to make the start at a German school easier. The teachers will be happy to provide support and gladly answer questions.

Attending school is free for refugee children. If your children have to take the bus to get to school, for example, they don’t have to pay for it. School lunches, field trips, books, pencils and notepads are also free. The school will pay for it. To get this type of financial support you will have to fill out several documents. You can get more information at your town hall.