Okul sistemi

For migrants with a visa

Okul sistemi

© Colourbox.com

Okula gitme zorunluluğu ve okul ücretleri

© Colourbox.com Almanya'da okula gitme zorunluluğu vardır: Çocuklar 9 yıl okumak zorundadır. Bazı eyaletlerde (Bundesländer) okul zorunluluğu, ikamet durumu (Aufenthaltsstatus) kesinleşmemiş çocuklar için de geçerlidir. Eyalete (Bundesland) göre değişmek üzere okul yılı Ağustos'ta veya Eylül'de başlar ve Haziran'a veya Temmuz'a kadar sürer. Normalde çocuklar devlet okullarına (staatliche Schulen) gider. Bu okullarda okul ücreti (Schulgeld) yoktur. Dağıtılan fotokopiler, kullanılan malzemeler veya gidilen geziler için cüzi miktarda masraf ödenir. Özel okullarda okul ücreti (Schulgeld) ödenmesi gerekir.


Okul türleri

Çeşitli okul türleri vardır. Eyaletlerin okul sistemi farklı farklıdır. Bütün çocuklar 6 veya 7 yaşından itibaren ilkokula (Grundschule/Primarschule) gider. 4. sınıftan (bazı eyaletlerde 6. sınıftan) sonra çocuklar ortaokula gider. Çok farklı ortaokul türleri vardır. Çoğunlukla ilkokul, 4. okul yılından sonra, çocuğunuzun hangi okula devam etmesi gerektiği konusunda bir öneri getirir. "Hauptschule" veya "Mittelschule" (5.-9./10. sınıf) adı verilen ortaöğretim okullar vardır. Buralardan ortaöğretim diploması (Hauptschulabschluss) veya niteleyici ortaöğretim diploması (qualifizierender Hauptschulabschluss) alınır. Ortaokulda atölye veya teknik resim gibi uygulamaya dönük dersler de görülür. "Realschule" (5.-10. sınıf) adı verilen, daha yüksek düzeydeki ortaöğretim okullarından, "Realschulabschluss" adı verilen diploma alınır. "Hauptschule" veya "Realschule" türündeki ortaöğretim okulundan sonra meslek öğrenimine başlanabilir. Ortaokulun ardından lise (Gymnasium) (12. sınıfa kadar) gelir. Bu okulun sonunda "Abitur" adı verilen lise bitirme sınavına girilir ve ardından bir üniversitede öğrenime devam edilebilir. Lisede (Gymnasium) çoğunlukla, İngilizce ve Fransızca gibi 2 veya 3 yabancı dil öğretilir.

© Colourbox.com Bazı eyaletlerde (Bundesländer) kapsamlı okullar (Gesamtschulen) vardır. Bu okullarda Hauptschule ve Realschule türündeki ortaokullar ve lise (Gymnasium) öğretimi tek çatı altında toplanmıştır. Bir çocuk okulunu değiştirmek isterse, örneğin Hauptschule türündeki ortaokuldan Realschule türündeki okula geçmek isterse, kapsamlı okullarda bunu yapmak daha kolaydır. Ayır öğretim verilen okullarda da değişiklik yapılabilir ama o kadar kolay olmaz. Her eyalette (Bundesland) ayrıca çift dilli okullar (zweisprachige Schulen), özel eğitim okulları (Förderschulen), teknik ve meslek liseleri (Fach- und Berufsoberschulen) de vardır.

Okul saatleri

Çoğu okulda dersler öğlen veya öğleden sonra (saat 14 veya 15'te) biter. Çocuklar okul bittikten sonra, okul sonrası bakımevine (Hort) gidebilir. Öğleden sonrayı orada geçirebilir. Karnı doyurulur ve ev ödevlerine yardım edilir. Ancak, okul sonrası bakımevleri (Hort) ücretlidir. Ayrıca tam günlük okulların (Ganztagsschulen) sayısı da giderek artmaktadır. Bu okullarda çocuklar bütün gün, çoğunlukla saat 16 veya 17'ye kadar kalır.

Müfredat

Çocuklar okulda birçok konuda öğrenim görür. Spor dersi de bunlara dâhildir. İlkokulda kızlarla oğlanlar ayrılmaz ve birlikte spor yapar. Başka okullardaysa kızlarla oğlanlar spor dersine bazen birlikte girer, bazen de dersler ayrı olarak yapılır. Birçok okulda yüzme dersi de vardır. Çoğu okulda Hıristiyan din dersi (Religionsunterricht) vardır. Ama din dersine (Religionsunterricht) katılmak zorunlu değildir; baştan, çocuğun bu derse katılmayacağı bildirilebilir. Alternatif olarak ahlâk (Ethik) dersi vardır; bazı okullardaysa başka dinlerde (örneğin İslam veya Musevilik) dersler vardır.

© Colourbox.com

Okul dışı etkinlikler

Çocuklar normalde yılda bir kez okul gezisine çıkar. Bu gezi çoğunlukla 3-5 gün sürer. Bir sınıfın bütün öğrencileri hep birlikte başka bir şehre veya başka bir yerleşim yerine gider. Yürüyüş günleri de yapılır. O günlerde çocuklar birlikte gezmeye çıkar. Çocuklar bu gezilerde tarihe, kültüre ve doğaya ilişkin bir şeyler öğrenir. Okullarda okul şenliği de yapılır. Bu şenliklerde çocuklar tarafından örneğin tiyatro gösterileri yapılır veya konserler verilir.

Veliler

Her okulda bir veli temsilciliği vardır. Bu kurum, okulla işbirliği içinde çalışan velilerden oluşur. Yılda birkaç kez veli toplantıları (Elternabende) yapılır. Bu toplantılarda veliler öğretmenlerden önemli bilgiler alır ve onlarla tanışma fırsatı bulur. Onun dışında da bir öğretmenden randevu alıp baş başa görüşebilirsiniz. Buna veli görüşmesi (Elterngespräch) adı verilir. Genellikle okulla sorun çıktığında ya da çocuğunuzun okuldaki durumunu öğrenmek için yapılır.
eyalet, eyaletler (das Bundesland, die Bundesländer): Federal Almanya, eyalet adı verilen 16 bölgeden oluşur. Normalde eyaletler, Bavyera, Hessen veya Nordrhein-Westfalen gibi, büyük bölgelerdir. Ama kendi başına eyalet olan şehirler de vardır; örneğin Berlin veya Hamburg. Her eyaletin kendi hükümeti (Landesregierung) ve eyalet meclisi (Landtag) vardır. Bir eyalet hükümeti, bazı şeylere kendi başına karar verebilir; örneğin eğitim ve kültür alanında. Ancak, en önemli kararları, federal hükümet, yani bütün Almanya'nın hükümeti verir.
Ortaöğretim diploması, ortaöğretim diplomaları (der Hauptschulabschluss): Ortaöğretimi bitirenler, ortaöğretim diploması alır. Bu diploma, 9. sınıfta verilir. Bazı eyaletlerde (Bundesländern) niteleyici ortaöğretim diploması (kısaca Quali) de verilir. Bunun için, 9. sınıfın sonunda bir sınava girilir. Quali sınavı zorunlu değildir ama bu sınavı verenlerin bir şirkette mesleki eğitim için yer bulması daha kolay olur.
teknik meslek lisesi, teknik meslek liseleri (die Fachoberschule, die Fachoberschulen): Realschule türündeki ortaokuldan sonra teknik meslek lisesine gidilebilir. Bu okul, meslek odaklıdır. Örneğin teknik veya sosyal mesleklere yönelik teknik meslek liseleri vardır. Teknik meslek lisesine, 11. ve 12. sınıflarda, iki yıllığına gidilir. Pratik ve teorik dersler görülür ve örneğin bir şirkette, uzun bir staj dönemi geçirilir. Teknik meslek lisesi eğitiminin sonunda teknik yüksekokulda (Fachhochschule) okunabilir.
din dersi (der Religionsunterricht): Okulda bir ders. Din dersinde çoğunlukla protestan veya katolik dini işlenir. Bazı eyaletlerdeki (Bundesländern) okullarda ayrıca ortodoks hıristiyanlık, musevilik veya budizm gibi farklı din dersleri de işlenir. Müslümanlar için, birçok okulda türkçe veya arapça olarak yapılan islam dersleri vardır. Din dersleri zorunlu değildir. Ancak, din dersine katılmayan çocukların o dersleri çoğunlukla boş geçmez; bir çok eyalette, din dersine girmeyenlerin ahlâk dersine (Ethikunterricht) girmesi gerekir. Bu derste felsefe öğrenilir.
ahlâk dersi (der Ethikunterricht): Çoğu eyalette (Bundesländern) öğrenci, din dersiyle (Religionsunterricht) ahlâk dersi arasında seçim yapabilir. Berlin'de ahlâk dersi zorunludur. Etik dersine katılmak için belirli bir dinden olmak gerekmez: Bu derste çeşitli dinler hakkında bilgiler ve felsefe öğrenilir.
veli toplantısı, veli toplantıları (der Elternabend, die Elternabende): Okulda yılda birkaç kez veli toplantısı yapılır. Okuldan, önemli bilgiler alırsınız, planlanan okul ve sınıf gezileri hakkında konuşursunuz. Başka velilerle tanışırsınız.
devlet okulu, devlet okulları (die staatliche Schule, die staatlichen Schulen): Almanya'daki çoğu okul devlete aittir. Dersler için para ödenmez, ücretsizdir.
İkamet belgesi (der Aufenthaltsstatus): İkamet belgesi, örneğin Almanya'da ne kadar süre kalma hakkınız olduğunu veya Almanya'da çalışabilip çalışamayacağınızı düzenler. İkamet belgeniz varsı, Almanya'da bulunmanız yasal statüdedir.
Çift dilli okul, çift dilli okullar (die zweisprachige Schule, die zweisprachigen Schulen): Dersler iki dilde, çoğunlukla Almanca ve başka bir dilde yapılır.
Özel eğitim okulu, özel eğitim okulları (die Förderschule, die Förderschulen): Öğrenme güçlüğü çeken veya yavaş öğrenen çocuklar, özel eğitim okuluna gider.
yüksek meslek okulu, yüksek meslek okulları (die Berufsoberschule, die Berufsoberschulen): Bu okullardan yüksekokul diploması alabilirsiniz. Mesleki eğitimden sonra yüksek meslek okuluna gidilebilir.
kapsamlı okul, kapsamlı okullar (die Gesamtschule, die Gesamtschulen): Hauptschule ve Realschule türündeki ortaokul ve lisenin tek çatı altında toplandığı okul. Çocuklar, farklı zorlukta kurslara katılır. Bir çocuğun matematiği iyi değilse, daha kolay bir kursa devam eder. Bir çocuğun İngilizcesi iyiyse, daha zor bir kursa katılır. Kapsamlı okullarda bir okul türünden diğerine geçiş yapmak nispeten daha kolaydır. Ama kapsamlı okullar her yerde yoktur.
etüd, etüdler (der Hort): Anne ve babaları çalışan çocuklar, okuldan çıktıktan sonra, etüdde kalabilir. Bazı durumlarda okul başlamadan önce de etüde gidebilirler. Burada öğle yemeği yerler ve ödevlerini yapmalarına yardım edilir. Çocuklar etüdde çoğunlukla saat 16 veya 17'ye kadar kalabilir.
tam gün okul, tam gün okullar (die Ganztagsschule, die Ganztagsschulen): Bu tür okulda çocuklar bütün gün, çoğunlukla saat 16 veya 17'ye kadar kalır. Okulda öğle yemeği yerler ve ödevlerini yapmalarına yardım edilir. Çocuklar ayrıca, özel kurslara katılabilir, örneğin bir müzik aleti çalmayı öğrenebilir, spor yapabilir veya tiyatro yapabilir. Tam gün devlet okulları ücretsizdir; tam gün özel okullar için okula harç ödemek gerekir.
veli görüşmesi, veli görüşmeleri (das Elterngespräch, die Elterngespräche): Randevu alarak okuldaki bir öğretmenle yapılan görüşme. Doğrudan öğretmenden bilgi alırsınız. Öğretmen sizi, çocuğunuzun okuldaki performansı ve davranışları konusunda bilgilendirir.

For asylum seekers

School system - For asylum seekersen

Schooling

Education is compulsory in Germany. This means that children have to go to school for 9 years. Refugee children also have to attend school but they have to wait several weeks before they can do so. The exact length of the waiting period is determined by the respective federal state. Sometimes it may take just a few weeks, but occasionally it may take up to six months. The prerequisite is that you are no longer staying at the initial reception centre. Once you are living in your allocated centre, your children can go to school.

You can get help at the Residents’ Registration Office [Einwohnermeldeamt]. Your contact person will contact a suitable school. After that you will be able to visit the school and meet the teachers.

Children and teenagers who don’t speak German will initially be in a separate class where they will study German and learn about the German culture. These are so-called welcome classes or transition classes designed to make the start at a German school easier. The teachers will be happy to provide support and gladly answer questions.

Attending school is free for refugee children. If your children have to take the bus to get to school, for example, they don’t have to pay for it. School lunches, field trips, books, pencils and notepads are also free. The school will pay for it. To get this type of financial support you will have to fill out several documents. You can get more information at your town hall.