Banimi

For migrants with a visa

Banimi

© Colourbox.com

Kërkimi i banesës

© Colourbox.com Ju po kërkoni një banesë/apartament? Në shumë gazeta, kryesisht të premteve dhe të shtunave, mund të gjeni lajmërime për banesa/apartamente me qira. Lajmërime për apartamente me qira mund të gjeni gjithashtu edhe në faqet e internetit të gazetave. Gjithashtu ka edhe në internet shumë faqe imobiliare. Edhe zyra e strehimit e qytetit apo komunës tuaj, ofron shpesh ndihmë në kërkimin e banesës/apartamentit. Në disa zona, ju mund të gjeni lehtë një banesë/apartament. Në zona të tjera është shumë e vështirë gjetja e një apartamenti. Në raste të tilla mund t’ ju ndihmoj një agjent imobiliar: Nëse ai ua gjen banesën/apartamentin, ju duhet ta paguani. Zakonisht agjenti imobiliar merr si komision shumën 2-3 muajve qira.

Qiraja dhe depozita e qirasë

© Colourbox.com Kryesisht në lajmërime thuhet, se sa qira ju duhet të paguani për banesën/apartamentin. Kjo është shpesh pagesa për qiranë pa ngrohje. Por ju duhet të paguani edhe shpenzimet plus. Si për shembull pagesat e ujit, pastrimit të shkallës, mbledhjes së mbeturinave. Edhe ngrohja dhe korrenti mund të jenë pjesë e shpenzimet plus, por kjo është gjithmonë e ndryshme. Pyesni qiradhënësin, për çfarë pagesash hyjnë te shpenzimet plus dhe çfarë ju duhet të paguani veçmas.

Qiraja pa ngrohje dhe shpenzimet plus së bashku japin qiranë me ngrohje. Totalin e qirasë me ngrohje, ju ia kaloni qiradhënësit çdo muaj në llogarinë e tij.


Zakonisht banesat nuk janë të mobiluara. Për gjërat, të cilat janë të qiramarrësit para jush dhe mbeten në banesë, si për shembull frigoriferi, ju duhet të paguani. Kjo pagesë quhet Ablöse (para zhbllokimi).

Shpesh qiramarrësit kërkojnë nga qiradhënësit një depozitë të qirasë. Ajo nuk duhet ta kalojë shumën e 3 muajve të qirasë pa ngrohje. Pas daljes nga banesa, qiramarrësit i kthehet mbrapsht depozita e qirasë. Kur ju doni të shikoni, nëse qiraja e një apartamenti është e lartë ose jo, ju mund të shikoni në indeksin i qirasë. Këtu do të gjeni çmimet mesatare të qirave për çdo qytet. Për të gjetur këtë, jepni në internet «Mietspiegel» dhe emrin qytetit tuaj.

Në fillim të vitit nuk mund të dihet, se sa ujë, korrent apo gaz do të konsumohet gjatë vitit. Prandaj këto paguhen çdo muaj në avancë. Në fund të vitit, ju mund të merrni para mbrapsht ose të paguani diçka më tepër.

Kontrata e qirasë

Të gjitha informacionet mbi qiranë dhe depozitën e qirasë, përmbahen në kontratën e qirasë. Aty thuhet gjithashtu, nëse ju duhet të rinovoni para se të dilni nga banesa. Si edhe informacionet mbi afatin për ndërprerjen e kontratës. Shpesh, ju duhet të nënshkruani një protokoll për marrjen në dorëzim kur hyni në një banesë të re. Në protokollin e marrjes në dorëzim, shënohen për shembull, çfarë gjërash ndodhen në banesë. Kështu, e dini si ju edhe qiradhënësi, se çfarë duhet të rri në banesë, kur ju të dilni prej saj. Përpara se se të nënshkruani, lexojini me vëmendje si kontratën e qirasë edhe protokollin e marrjes në dorëzim.

Rregullorja e banesës

© Colourbox.com Ju nuk dëshironi konflikte me komshinjtë? Atëherë respektoni disa rregulla: Normalisht prej orës 22:00 deri në 07:00 është koha e pushimit, kështu ju duhet të bëni kujdes dhe të mos bëni zhurmë të lartë. Të dielave dhe në ditët e festave, është e gjithë dita kohë e pushimi.

Në Gjermani ka kazanë të ndryshëm plehrash: për letrat dhe kartonë, për mbeturinat e frutave dhe perimeve, si edhe për plehrat e tjera. Qelqi, kanoçet ose pajisjet elektrike duhet shpënë në pika caktuara grumbullimi ose në kontejnerë. Gjithë rregullat e tjerë i gjeni në rregulloren e banesës. Për shembull: A jeni i lejuar të mbani një qen apo mace në banesë? Ose: A e keni për detyrë të pastroni korridorin apo rrugën para shtëpisë?
Shpenzimet plus (die Nebenkosten): Këto shpenzime i shtohen e qirasë (qirasë pa ngrohje) të apartamentit. Për shembull kostoja e ujit, dritës në shkallë dhe bodrum, mbledhja e mbeturinave, antena/ kabllori për TV. Ndonjëherë përfshihen edhe kostot e ngrohjes dhe korrentit/rrymës, në shpenzimet plus, por zakonisht këto paguhen veçmas.
Qiraja me ngrohje (die Warmmiete, die Warmmieten): Është qiraja me shpenzimet plus (Nebenkosten).
Para zhbllokimi (die Ablöse): Ju transferoheni në një banesë të re dhe aty ndodhen ende mobilie nga qiramarrësi i mëparshëm? Shpesh ju duhet të paguani diçka për këtë. Këto janë para zhbllokimi zhbllokimi (die Ablöse). Kjo ndodh normalisht për mobilie shumë të mëdha dhe të rënda, si për shembull një dollap. Apo për pajisje kuzhine, si stufë apo frigorifer.
Indeksi i qirasë (der Mietspiegel): Indeksi i qirasë qiras përmban çmimet mesatare për apartamentet e një qyteti.
Komisioneri (der Immobilienmakler/Makler, die Immobilienmakler/Makler): Ju jeni duke kërkuar një banesë te re dhe keni nevojë për ndihmë? Agjenti imobiliar ose komisioneri (Makler) mund t’ju ndihmoj. Ju duhet ta paguani komisionerin.
Protokolli i marrjes në dorëzim (das Übergabeprotokoll, die Übergabeprotokolle): Ju dëshironi të hyni në banesën, të cilën e sapo e keni marrë me qira. Është në banesë diçka jo në rregull? Këtë ju duhet ta shënoni, së bashku me qiradhënësin, në protokollin e marrjes në dorëzim të banesës. Protokolli i marrjes në dorëzim duhet të nënshkruhet prej jush dhe qiradhënësit.
Depozita e qirasë (die Kaution): Qiramarrësi i paguan qiradhënësit një depozitën e qirasë, kur hynë në një banesë të re. Qiradhënësi mund ta përdori këtë shumë në raste nevoje, për shembull nëse qiramarrësi nuk paguan qiranë. Normalisht qiradhënësi ia kthen mbrapsht këtë shumë qiramarrësit pasi ai ka dal nga shtëpia. Depozita nuk është më e lartë se 3 qira pa ngrohje (pa shpenzimet plus).
Afati i ndërprerjes së kontratës (banesë) (die Kündigungsfrist, die Kündigungsfristen (Wohnung)): Qiramarrësi duhet t’i shkruaj një letër qiradhënësit përpara se të dal nga banesa. Zakonisht kjo duhet të ndodhi 3 muaj para daljes. Shpesh kjo është e mundur vetëm në fillim të muajit. Edhe qiradhënësi ka një afati për ndërprerjen e kontratës, normalisht 3 muaj ose më shumë.
Rregullorja e banesës (die Hausordnung, die Hausordnungen): Rregullorja e banesës ndihmon në rregullimin e bashkëjetesës të banorëve të një ndërtese. Si për shembull rregulli: Një herë në javë, njëri nga banorët duhet të pastroj shkallët. Një rregull tjetër mund të jetë: Fëmijët janë të lejuar të luajnë te fusha përpara shtëpisë, por jo në garazh. Rregulloret e banesave nuk janë gjithmonë të njëjta. Rregullorja e banesës është zakonisht e përmbajtur në kontratën e qirasë.
Qiraja pa ngrohje (die Kaltmiete, die Kaltmieten): Është qiraja pa ngrohjen dhe shpenzimet plus (Nebenkosten).

For asylum seekers

Housing - For asylum seekersen

Have you come to Germany to claim asylum? Once you have made it clear that you want to submit an asylum application, you will, initially, be accommodated in a nearby initial reception centre. It may happen, however, that you are then assigned to a different federal state where you will be accommodated anew in an initial reception centre. On the one hand, this depends on your country of origin and, on the other, on the number of people that have already been allocated to this initial reception centre.

Most of the time, initial reception centres are former schools, sports halls or other vacant buildings. They have many beds in large rooms, a canteen and a doctor. The premises are often fenced in and are policed by private security firms. You will be provided with clothing, sanitary products and three meals a day. You will be registered at the initial reception centre. This means that your personal data will be captured and you will be issued with a residence entitlement card. However, this is not yet your asylum application.

In the beginning, you will not be able to choose where in Germany you will be staying. During the first three months of your stay in Germany, you are not permitted to leave the area or the federal state you have been assigned to. Only once these three months have passed, will you be allowed to visit other federal states as well.

You will remain in the initial reception centre for up to six months. Within these six months, you will be transferred to a municipality within this federal state. This means that you will relocate to a different accommodation. Sometimes you may be able to move into a flat, but sometimes you may move into a group residence. There, residents must share a room. You will be living in this follow-up accommodation until your asylum application has been decided upon. It is particularly important that you inform the Federal Office for Migration and Refugees of your new address each time you relocate, so that important mail reaches you.

You come from a so-called safe country of origin? In this case you must remain in your initial reception centre until your asylum application has been decided upon. You may not leave the assigned area or the federal state.

When your asylum process has been completed and approved and you are given a residence permit, you are free to decide where in Germany you would like to stay. However, you are only permitted to leave the federal state if you are not receiving any state benefits, also referred to as social security benefits. This may, however, take a year or longer. You may search for a flat yourself and file an application. Or you can ask for help with your search. In this case, the local municipality will find a flat for you. You can get more information from the Office for Migration and from refugee initiatives.

Do you have a certificate of Duldung, a temporary stay of deportation? Then you will, in most cases, not be allowed to relocate within Germany.