ประกาศทางกฎหมาย

ผู้รับผิดชอบเว็บไซต์

การติดต่อ

Projekt „Mein Weg nach Deutschland“
Martin Pockrandt
Goethe-Institut e.V.
Dachauer Str. 122
80637 München
Mail Symbolmartin.pockrandt@goethe.de

หมายเหตุ

แม้ว่าโครงการนี้จะได้รับสินเชื่อร่วมจากกองทุนเพื่อการปรับตัวเข้าสังคมแห่งยุโรป ทางคณะกรรมการยุโรปไม่ขอรับผิดชอบเกี่ยวกับข้อมูลในเว็บไซต์นี้แต่อย่างใด

เพื่อให้สามารถอ่านเนื้อหาได้ง่ายขึ้น เว็บไซต์นี้ละการใช้คำศัพท์สำหรับเพศชายและเพศหญิงซ้ำตลอดเนื้อหา แต่โดยรวมแล้วยังครอบคลุมถึงทั้งสองเพศอยู่เช่นเดิม

ภาพประกอบ

หากมิได้ระบุเป็นอื่น รูปภาพที่นำมาใช้ในเว็บไซต์ "เส้นทางของฉันสู่ประเทศเยอรมนี" มาจากฐานข้อมูลรูปภาพ "Colourbox" (© Colourbox.com)

Host

Goethe-Institut e. V.
Dachauer Straße 122
80637 Munich
Germany
Phone: +49 89 15921-0
info@goethe.de
www.goethe.de

Register of societies

Registration Number 5007 (district council Munich)

VAT Reg.No.

DE 129516430

Representatives

Board of Directors: Johannes Ebert, Bruno Gross

Editor

Jana Binder
Head of Information
Goethe-Institut e. V.
Dachauer Straße 122
80637 Munich
Germany

Any articles that are attributed to a particular author do not necessarily represent the opinion of the editorial team.

Legal Structure

Goethe-Institut e. V. is a worldwide organisation active in the promotion of the German language abroad, encouraging international cultural cooperation and attempting to convey an all-round image of Germany by providing information on its culture, society and politics. It operates in accordance with its statute and on the basis of a general agreement entered into with the Federal Republic of Germany.

This legal notice applies to all of the Goethe Institut’s country and institute content in social media, such as our Facebook presences, our Twitter accounts and our Youtube channel.

Data Protection Declaration by Goethe-Institut e.V.