راهنمای زبان (SPRACHFÜHRER) "خوش آمدید!"

Sprachführer "Willkommen!" Goethe-Institut بسته راهنمای زبان (Sprachführer) می‌تواند برقراری ارتباط را در بدو ورود به آلمان برای پناهندگان عرب زبان تسهیل کند.
پناهندگان می‌توانند به کلمات مهم و تصویر آنها و همچنین به گفتگوهای روزمره به همراه ترجمه عربی آنها دسترسی داشته باشند.

۴۵۰۰۰ نسخه از راهنمای زبان (Sprachführer) در مرکز پذیرش اولیه آلمان توزیع شد.

به دنبال تقاضاهای مکرر و زیاد، در حال حاضر نسخه چاپی راهنمای زبان عربی- آلمانی (Sprachführer) تمام شده است. 


اما نسخه پی دی اف جهت دانلود و چاپ در اینجا در دسترس شما قرار دارد: