Škrinjica mašte

 • Biblioteka Goethe-Instituta © Goethe-Institut
  Biblioteka Goethe-Instituta
 • Čitanje za djecu © Goethe-Institut
  Čitanje za djecu
 • Čitanje za djecu © Goethe-Institut
  Čitanje za djecu
 • Biblioteka Goethe-Instituta © Goethe-Institut
  Biblioteka Goethe-Instituta
 • Biblioteka Goethe-Instituta © Goethe-Institut
  Biblioteka Goethe-Instituta
 • Biblioteka Goethe-Instituta © Goethe-Institut
  Biblioteka Goethe-Instituta

Škrinjica mašte

Zašto je važno djeci čitati?
 
Čitanje djeci svih uzrasta metodom glasog čitanja je jako važno za razvijanje čitalačkih navika i kasniji uspjeh u školi, kao i za opšti uspjeh u sticanju znanja.
Djeca prilikom čitanja koriste svoja čula i tako povezuju čitanje s lijepim osjećajima što dovodi do toga da uživaju u čitanju.
 
Ako želite da vaše dijete razvija maštu i kreativnost, da kroz zabavu i igru stekne nove prijatelje, dođite da čitamo, pripovijedamo, izmišljamo priče i u jednoj kreativnoj i ugodnoj atmosferi crtamo,bojimo i slikamo.
U saradnji s udruženjem za promoviranje i poticanje kreativnosti djece i približavanje umjetnosti djeci i mladima „DJETLIĆ“ organiziramo kreativne radionice pod imenom „Škrinjica mašte“ od februara 2017. godine u ugodnoj atmosferi novootvorene biblioteke Goethe-Instituta u ulici Maršala Tita 28/IV.
 
Program je namijenjen za djecu od 3 do 7 godina i održava se svake srijede od 17.30 do 19.00 sati. Učešće je besplatno, a sve radionice se održavaju na b/h/s jeziku.
 
Udruženje „DJETLIĆ“ je neprofitno udruženje čiji je cilj:

 • Da obogati sadržaje i u saradnji s roditeljima pomogne mališanima da kreativnim radom razviju maštu, snalažljivost i samopouzdanje,
 • Da kreativnim radom kod djece razvije emocionalnu stabilnost, ustrajnost, otvorenost, produktivnost, strpljivost i hrabrost za zalaganje za vlastite ideje,
 • Roditeljima ukaže na važnost čitanja djeci od najranije dobi,
 • Da podstakne i promovira talenat djece i mladih,
 • Da se među djecom i mladima razvije ljubav, prijateljstvo, organizovan rad u cjelini i da nauče kako na najbolji način iskoristiti svoje vrijeme i potencijale, kako da vole prirodu i očuvaju zdravlje.
Pogledajte TV-prilog o „Škrinjici mašte“