Kultura dobrodošlice
Bibliotečka ponuda za izbjeglice i azilante

Wissen und Begegnung
Wissen und Begegnung | © Robert Kneschke - Fotolia.com

Snaći se u novoj zemlji, u stranoj kulturi i jeziku, predstavlja izazov za sve izbjeglice. Kako bi im olakšali dolazak, mnoge biblioteke u Njemačkoj uključuju se na razne načine, te tako daju svoj doprinos kulturi dobrodošlice.

„Dolazak u Leipzig“, „Neko je na putu“, „Prebroditi razlike“, „Dijalog na njemačkom jeziku“, „Raširenih ruku“ – u mnogim saveznim državama, sve više javnih biblioteka želi, putem svojih specijalnih ponuda, izbjeglicama i azilantima olakšati privikavanje. Pri tome, biblioteke najčešće sarađuju sa građanskim inicijativama. Biblioteke, u prvoj liniji, nude svoju medijsku ekspertizu. Međutim, i susreti i kontakti sa domaćim stanovništvom olakšavaju upoznavanje novog okruženja.

Znanje i susreti

U okviru svoje medijske ponude, biblioteke mogu posegnuti za bibliotečkim fondom koji je posljednjih decenija napravljen za migrante koji su u Njemačku došli radi zaposlenja. Uz pomoć donacija i novca za projekte, mnoge su biblioteke osvježile ovaj višejezički bibliotečki fond. On sada stoji na raspolaganju izbjeglicama i azilantima. Osim toga, biblioteke također pokušavaju doći do ljudi direktno u njihovim smještajima: naprimjer, uz pomoć medijskih kutija Gradske biblioteke Bremen ili kofera za podršku usmenom izražavanju, čiji je sadržaj osmislila Gradska biblioteka Erlangen. U Gradskoj biblioteci Duisburg ili u „Aziloteci“ u bavarskom gradu Grassau, uposlenici biblioteka, u okviru specijalnog vođenog razgledavanja biblioteke, predstavljaju višejezičke medije.

Važan segment ponude dobrodošlice biblioteka su mediji za djecu i omladinu. I u ponudi za prvi susret s bibliotekom, ova ciljna grupa je na prvom mjestu: Kelnske biblioteke nude programe skrbništva i mentorstva za brigu o djeci izbjeglicama van školskih aktivnosti. U drugim mjestima, gradske biblioteke organiziraju mentore za porodice u okviru inicijative dobrodošlice, a gradska biblioteka u Leipzigu u okviru akcije pod nazivom “Dolazak u Leipzig” školuje skrbnike za izbjeglice i azilante.

Kreativni projekt “Neko je na putu” Gradske biblioteke Magdeburg pružio je djeci izbjeglicama priliku da pripovijedaju i predstave svoju domovinu. Sa radionicom za omladinu pod nazivom “Prebroditi razlike” Internacionalna omladinska biblioteka u Minhenu mladim je Nijemcima, izbjeglicama i azilantima pružila mogućnost da na kreativan način razmijene mišljenja.

Biblioteka kao mjesto

Kada se uzmu u obzir uslovi života izbjeglica i azilanata u sabirnim centrima, bez tehničke opreme i interneta, biblioteka, kao mjesto, dobiva posebno značenje: Javne su biblioteke pristupačna ponuda, a trude se i dodatno smanjiti birokratske prepreke. Članske karte za biblioteke izdaju se besplatno, nije potrebno pokazati lične dokumente. Prostorije, pristup internetu i ponuda bibliotečkih medija stoje na raspolaganju. Građani Hamburga doniraju, naprimjer, novac za izradu besplatnih kartica za izbjeglice i azilante, koje im omogućavaju korištenje bibliotekarskih online usluga, te iznajmljivanje određenog broja fizičkih medija.

Osigurana su mjesta za računarom, te kursevi za učenje njemačkog jezika. Na ovaj način, zajedno sa rječnicima iz bibliotečkog fonda, stvoreni su bitni preduslovi kako bi se prostorije biblioteke koristile za individualno i grupno učenje. Kurseve jezika i različite inicijative, kao što je inicijativa hamburških biblioteka pod nazivom “Dijalog na njemačkom jeziku”, ljudi dobro prihvaćaju. U ugodnoj atmosferi, oni mogu razmijeniti svoja iskustva i uspostaviti kontakte.

Volonteri, podrška i saradnja

Ponude biblioteka ne bi bile moguće bez donacija, sponzora i javnog finansiranja. Volonteri su, također, od presudnog značaja za ove akcije. Iz tog razloga, biblioteke blisko sarađuju sa humanitarnim organizacijama kao što su npr. Alfred-Töpfer-fondacija ili Njemački crveni krst, te i sami zapošljavaju volontere. Mnogo ljudi sa migrantskim porijeklom također je angažirano. Javne ih biblioteke kontinuirano stručno usavršavaju i pružaju im podršku.

Prvi korak kulture dobrodošlice

Izbjeglice i azilanti su, često, veoma heterogene grupe. Oni potječu iz različitih zemalja, govore različite jezike i imaju različitu kulturnu pozadinu. Iz tog razloga, biblioteke im na početku mogu pružiti samo opću ponudu. Dakle, doprinos biblioteka kulturi dobrodošlice na početku podrazumijeva, prije svega, olakšan pristup informacijama i znanju, te mogućnost susretanja. Tek ako se na taj način probudi interesovanje, biblioteke se mogu ciljano pozabaviti specfičnim potrebama pojedinaca.