BEETHOVEN 250 – BEETHOVEN U BIH

Beethoven in BiH 04.2020
© pixabay

Nova verzija „Ode radosti“ od kompozitorice Hanan Hadžajlića za koncert studentskog hora od 100 članova
 

L. V. Beethoven (1770-1827) / H. Hadžajlić (1991)
Oda radosti/Beethoven u BiH
(1824/2020)
 
Oda radosti/Beethoven u BiH 2020 za kamerni orkestar i hor je savremeni aranžman globalno poznate Ode radosti iz Devete simfonije L. V. Beethovena. Polazni kompozicioni materijal odnosi se na nekoliko različitih odnosa tonike i dominante, na osnovu kojih je Beethoven izgradio cijelu Devetu simfoniju. U ovaj aranžman, pored izvornih oblika Beethovenovog materijala  (u vidu citata tema II i IV stava Devete simfonije), Hadžajlić inkorporira temu bosanskohercegovačke himne kao i vlastite konstrukcije motiva.
 
Hanan Hadžajlić (1991, Slovenija), kompozitorica, flautistica i transdisciplinarna istraživačica. Zaposlena je kao asistentica na Odsjeku za kompoziciju Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu (2018). Suosnivačica je i direktorica INSAM Instituta za savremenu umjetničku muziku (2015). Suosnivačica je i članica redakcije naučnog časopisa INSAM Journal of Contemporary Music, Art and Technology(2018). Članica je ansambla SONEMUS (2012). Doktorirala je sa 27 godina, pod mentorstvom red. prof. Ljubiše Jovanovića, na Katedri za duvačke instrumente, Fakulteta muzičke umetnosti Univerziteta umetnosti u Beogradu (2015-2019). Završila je dodiplomski i master studij kompozicije pod mentorstvom red. prof. Mag. Art. Ališera Sijarića te dodiplomski i master studij flaute pod mentorstvom red. prof. mr.Sakiba Lačevića na Muzičkoj akademiji Univerziteta u Sarajevu (2010-2018).
 
 Trenutno je doktorandica na Odsjeku za kompoziciju Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu (2019 )te na Departmanu za transdisciplinarnu humanistiku i teoriju umjetnosti i medija, Fakulteta za medije i komunikacije Univerziteta Singidunum u Beogradu (2017). Bila je stipendistica Lucerne Festival Academy: Composer Seminar (2017), Science Underground Academy (2016), Yamaha EU Foundation (2013).Dobitnica je velikog broja međunarodnih nagrada i priznanja iz oblasti flaute, kamerne muzike i kompozicije. Njeni naučni i stručni radovi objavljeni su od strane časopisa AM Journal of Art and Media Studies, INSAM Journal i Časopisa za muzičku kulturu Muzika.Njene kompozicije izvođene su u Eropi, Izraelu, SAD i Australiji.