Program podrške prevođenju

Goethe-Institut Program podrške prevođenju Foto: Goethe-Institut/Loredana La Rocca

Program Goethe instituta „Prijevodi njemačkih knjiga na strani jezik“ podržava inostrane izdavače pri objavljivanju naslova njemačke književnosti. Cilj programa je  čitalačkoj publici koja ne govori njemački jezik omogućiti pristup aktuelnim djelima savremene književnosti, knjigama za djecu i omladinu, važnim naučnim naslovima, te priručnicima.

Program služi kulturno-političkim ciljevima i važan je instrument upravljanja kulturnom i obrazovnom politikom u inostranstvu.

U slučaju odobrenja finansiranja, Goethe institut inostranom izdavaču, nakon objavljivanja knjige na stranom jeziku, nadoknađuje dio troškova za prijevod. Potpuno preuzimanje troškova prijevoda ili finansiranje troškova štampe i redakcije nije predviđeno.

U toku skoro 40 godina postojanja ovog programa, podržano je objavljivanje oko 6.000 knjiga na 45 različitih jezika.

Goethe-Institut u Vašoj zemlji razmotrit će Vašu prijavu. Ukoliko prijava bude odobrena, poslat će svoju preporuku centrali Goethe- Instituta u Minhenu, gdje će komisija utvrditi visinu finansijske podrške.


Navedena komisija sastaje se četiri puta godišnje, i to u sljedećim terminima:
 • Početkom februara: Rok za prijavu je 1. decembar.
 • Krajem aprila: Rok za prijavu je 1. mart.
 • Krajem jula: Rok za prijavu je 1. juni.
 • Početkom novembra: Rok za prijavu je 15. septembar.
O prijavama za naučno-popularna izdanja i djela iz oblasti humanističkih nauka komisija odlučuje samo na svojim sjednicama u februaru i julu.
 1. Prijave izdavača: Pravo na prijavu imaju isključivo strani izdavači.
   
 2. Objavljena djela: Finansirat će se prijevodi onih djela njemačkih autora i autorki koji su objavljeni u štampanom izdanju kod nekog od izdavača njemačkoga govornog područja.
   
 3. Prijevodi originalnih tekstova sa njemačkog jezika: Prijevod se mora odnositi na originalni tekst na njemačkom jeziku.
   
 4. Rok za objavljivanje prevedenog djela: Razmotrit će se samo oni prijevodi koji u trenutku sklapanja ugovora o finansiranju nisu bili u fazi štampanja.
   
 5. Djelimično finansiranje troškova prevođenja: U slučaju odobrenog finansiranja, Goethe-Institut će, nakon objavljivanja izdanja na stranom jeziku, stranom izdavaču odobriti samo dio troškova prijevoda. Nije predviđeno cjelokupno finansiranje troškova prevođenja, kao ni troškova licence, štampanja ili uredništva.
   
 6. Navođenje Goethe-Instituta kao sponzora i štampanje njegovog loga: Inostrani izdavač je obavezan navesti Goethe-Institut kao sponzora i odštampati njegov logo. U suprotnom, Goethe-Institut zadržava pravo da ne isplati odobreni iznos.
   
 7. Honorar prevodioca: U slučaju odobrenog finansiranja, u cilju utvrđivanja iznosa finansijske podrške, u obzir će se uzeti samo oni honorari koji su prevodiocu bili isplaćeni najkasnije prilikom objavljivanja prevedenog djela.
   
 8. Prijevod elektronskih knjiga u eBiblioteci: Goethe-Institut želi korisnicima svoje eBiblioteke staviti na raspolaganje i one prijevode koji se objavljuju u elektronskom obliku. Stoga se inostrani izdavač obavezuje dati na raspolaganje Goethe-Institutu prevedeno djelo u ePub formatu.
Ovdje ćete pronaći logo Goethe-Instituta koji je potrebno odštampati u izdanju čiji je prijevod finansiran: