Akademija za menadžment u kulturi 2019

Akademija za menadžment u kulturi 2019
© Goethe-Institut

Goethe-Institut u Sofiji, Bukureštu, Solunu i Sarajevu sa radošću objavljuju javni poziv za učešće na Akademiji za menadžment u kulturi 2019. Ovogodišnja Akademija ima za temu: „Kultura i umjetnost u promjenama: digitalna era“ i želi istražiti nove tehnologie i njihov uticaj i upotrebu u intitucijama kulture i kulturnim projektima.
 
Historija Akademije za menadžment u kulturi
 
Akademija je osnovana 2015. godine u Sofiji i postala je internacionalni projekt Goethe-Instituta u Sofiji, Bukureštu, Solunu i Sarajevu. Mreža Akademije već sada ima preko 200 kulturnih menadžera.
 
2019. Akademija na temu: „Kultura i umjetnost u promjenama: digitalna era“ nudi slijedeće:
 

  1. Regionalni sastanak i idea camp: 03.-07. Jula u Plovdivu, Bugarska 
  2. Lokalni seminari: u svakom gradu na jesen će se održati lokalni seminari (Predavanja, radionice, treninzi I diskusije) 
U Sarajevu se Akademija održava od 27.-30. septembra 2019.
 
Radni jezik:
Radni jezik Akademije je engleski. Neki lokalni seminari se mogu održati i na lokalnim jezicima.
 
Naknada za učeće***:
Bugarska – 400 BGN
Rumunija – 1000 RON
Grčka – 200 EURA
Bosna i Hercegovina – 400 BAM
 
***Lokalni Goethe-Instituti stipendiraju učesnike (pogledaj formular za učešće). Broj učesnika je ograničen.
 
Prijava:
 
Molimo Vas da svoju prijavu sa popunjenim prijavnim formularom (download ovdje) i CV pošaljete najkasnije do 24.05.2019. na slijedeću e-mail adresu: Amina.Badnjevic@goethe.de
 
Tehničke napomene:
  • Prijave slati isključivo na engleskom jeziku
  • Predmet e-maila: CMA, ime i prezime
  • Format dokumenata : .doc, .docx, .pdf i slike (ako imate dodatnih materijala)
  • Attachment ne smije biti teži od 10 MB. 
Više informacije možete pročitati u javnom pozivu.