Naši kursevi – termini i cijene

Sve važeće termine i cijene kurseva pronaći ćete u našem meniju i aktuelnoj brošuri.

Vrsta kursa Naknada po tromjesečju
Ekstenzivni kurs za odrasle Interno* 192 KM
Eksterno 220 KM
Ekstenzivni kurs za omladinu (16-18 godina) Interno* 140 KM
Eksterno 160 KM
 
Ekstenzivni kurs za djecu uzrasta 13-15 godina Interno* 140 KM
Eksterno 160 KM
Ekstenzivni kurs za djecu uzrasta 10-12 godina Interno* 105 KM
Eksterno 120 KM
Ekstenzivni kurs za djecu uzrasta 8-9 godina Interno* 70 KM
Eksterno* 80 KM
Ekstenzivni kurs za djecu uzrasta 5-7 godina Interno* 35 KM
Eksterno 40 KM
Intenzivni kurs 600 KM (cijeli nivo)
320 KM (pola nivoa)
Individualni kurs 2.400 KM  (60 časova) ili po dgovoru
Pripremni kurs za ispite 140 KM po kursu

*Cijena za polaznike naših kurseva koji su u zadnjih 12 mjeseci pohađali kurseve na Goethe-Institutu.

Napomene:
  • Udžbenik se dodatno kupuje.
  • U slučaju da Goethe-Institut otkaže kurs, izvršit će se povrat novca.
  • Kursevi sa manje od 12 polaznika mogu biti otkazani.
  • Broj polaznika u kursu je ograničen.

*Cijena kursa NE uključuje i cijenu polaganja ispita.