Pripremni kursevi za ispite
A1, B1, B2

Kursteilnehmer Foto: Goethe-Institut/Bernhard Ludewig

Ovi kursevi Vas ciljano pripremaju za međunarodno priznate diplome Goethe-Instituta (A1, B1, B2).
 
Ciljna grupa
Kursevi su namijenjeni zainteresovanim, koji posjeduju potrebno znanje jezika, ali nisu pohađali kurs Goethe-Instituta.
U ovim kursevina se upoznajete sa različitim dijelovima pismenog i usmenog ispita. Saznajete kako su bodovi raspodijeljeni, rješavate primjere zadataka  i dobijate praktične savjete, kako riješti određene dijelove ispita.
 
PONUDA

  • Ulazni test
  • Vježba za ispit
  • Svi materijali
Broj polaznika 5 -12 max

Termini i naknade