Pronalazač kursa Termini i naknade

Želite naučiti njemački? Imamo pravu ponudu za Vas.
Kurs Nivo Termin Lokacija kursa Naknada

Individualni kurs

10 Sedmice A1-C2* 02.04.2018 - 20.12.2018 Goethe-Institut Kurs centar KM 2.400 dalje

Intenzivni kurs

7 Sedmice A1 10.09.2018 - 26.10.2018
Po 9:00 - 12:30
Ut 9:00 - 12:30
Sr 9:00 - 12:30
Če 9:00 - 12:30
Pe 9:00 - 12:30
Goethe-Institut Kurszentrum/Goethe-Institut Hauptgebäude KM 550 dalje

Intenzivni kurs

7 Sedmice A1 10.09.2018 - 26.10.2018
Po 17:00 - 20:30
Ut 17:00 - 20:30
Sr 17:00 - 20:30
Če 17:00 - 20:30
Pe 17:00 - 20:30
Goethe-Institut Kurszentrum/Goethe-Institut Hauptgebäude KM 550 dalje

Ekstenzivni kurs

12 Sedmice A1.1 10.09.2018 - 01.12.2018
Sr 18:00 - 20:30
Su 18:30 - 21:00
Goethe-Institut Kurs centar KM 300 dalje

Ekstenzivni kurs

12 Sedmice A1.1 10.09.2018 - 01.12.2018
Po 18:00 - 20:30
Če 18:00 - 20:30
Goethe-Institut Kurs centar KM 300 dalje

Ekstenzivni kurs

12 Sedmice A1.1 10.09.2018 - 01.12.2018
Ut 18:00 - 20:30
Pe 18:00 - 20:30
Goethe-Institut Kurs centar KM 300 dalje

Ekstenzivni kurs

12 Sedmice A1.2 10.09.2018 - 01.12.2018
Sr 18:00 - 20:30
Su 18:30 - 21:00
Goethe-Institut Kurs centar KM 300 dalje

Ekstenzivni kurs

12 Sedmice A1.2 10.09.2018 - 01.12.2018
Po 18:00 - 20:30
Če 18:00 - 20:30
Goethe-Institut Kurs centar KM 300 dalje

Ekstenzivni kurs

12 Sedmice A1.2 10.09.2018 - 01.12.2018
Ut 18:00 - 20:30
Pe 18:00 - 20:30
Goethe-Institut Kurs centar KM 300 dalje

Intenzivni kurs

7 Sedmice A2 10.09.2018 - 26.10.2018
Po 9:00 - 12:30
Ut 9:00 - 12:30
Sr 9:00 - 12:30
Če 9:00 - 12:30
Pe 9:00 - 12:30
Goethe-Institut Kurs centar KM 550 dalje

Intenzivni kurs

7 Sedmice A2 10.09.2018 - 26.10.2018
Po 17:00 - 20:30
Ut 17:00 - 20:30
Sr 17:00 - 20:30
Če 17:00 - 20:30
Pe 17:00 - 20:30
Goethe-Institut Kurs centar KM 550 dalje

Ekstenzivni kurs

12 Sedmice A2.1 10.09.2018 - 01.12.2018
Sr 18:00 - 20:30
Su 18:30 - 21:00
Goethe-Institut Kurszentrum/Goethe-Institut Hauptgebäude KM 300 dalje

Ekstenzivni kurs

12 Sedmice A2.1 10.09.2018 - 01.12.2018
Po 18:00 - 20:30
Če 18:00 - 20:30
Goethe-Institut Kurszentrum/Goethe-Institut Hauptgebäude KM 300 dalje

Ekstenzivni kurs

12 Sedmice A2.1 10.09.2018 - 01.12.2018
Ut 18:00 - 20:30
Pe 18:00 - 20:30
Goethe-Institut Kurszentrum/Goethe-Institut Hauptgebäude KM 300 dalje

Ekstenzivni kurs

12 Sedmice A2.2 10.09.2018 - 01.12.2018
Sr 18:00 - 20:30
Su 18:30 - 21:00
Goethe-Institut Kurszentrum/Goethe-Institut Hauptgebäude KM 300 dalje

Ekstenzivni kurs

12 Sedmice A2.2 10.09.2018 - 01.12.2018
Po 18:00 - 20:30
Če 18:00 - 20:30
Goethe-Institut Kurszentrum/Goethe-Institut Hauptgebäude KM 300 dalje

Ekstenzivni kurs

12 Sedmice A2.2 10.09.2018 - 01.12.2018
Ut 18:00 - 20:30
Pe 18:00 - 20:30
Goethe-Institut Kurszentrum/Goethe-Institut Hauptgebäude KM 300 dalje

Intenzivni kurs

7 Sedmice B1 10.09.2018 - 26.10.2018
Po 9:00 - 12:30
Ut 9:00 - 12:30
Sr 9:00 - 12:30
Če 9:00 - 12:30
Pe 9:00 - 12:30
Goethe-Institut Kurs centar KM 550 dalje

Intenzivni kurs

7 Sedmice B1 10.09.2018 - 26.10.2018
Po 17:00 - 20:30
Ut 17:00 - 20:30
Sr 17:00 - 20:30
Če 17:00 - 20:30
Pe 17:00 - 20:30
Goethe-Institut Kurs centar KM 550 dalje

Ekstenzivni kurs

12 Sedmice B1.1 10.09.2018 - 01.12.2018
Sr 18:00 - 20:30
Su 18:30 - 21:00
Goethe-Institut Kurszentrum/Goethe-Institut Hauptgebäude KM 300 dalje
1 2 3 4 5