Pronalazač kursa Termini i naknade

Želite naučiti njemački? Imamo pravu ponudu za Vas.
Kurs Nivo Termin Lokacija kursa Naknada

Individualni kurs

10 Sedmice A1-C2* 02.04.2018 - 20.12.2018 Goethe-Institut Kurs centar KM 2.400 dalje

Ekstenzivni kurs

12 Sedmice A1.1 23.04.2018 - 14.07.2018
Po 18:30 - 21:00
Ut 18:30 - 21:00
Sr 18:30 - 21:00
Če 18:30 - 21:00
Pe 18:30 - 21:00
Su 18:30 - 21:00
Goethe-Institut Kurs centar KM 300 dalje

Ekstenzivni kurs

12 Sedmice A1.2 23.04.2018 - 14.07.2018
Po 18:30 - 21:00
Ut 18:30 - 21:00
Sr 18:30 - 21:00
Če 18:30 - 21:00
Pe 18:30 - 21:00
Su 18:30 - 21:00
Goethe-Institut Kurs centar KM 300 dalje

Ekstenzivni kurs

12 Sedmice A2.1 23.04.2018 - 14.07.2018
Po 18:30 - 21:00
Ut 18:30 - 21:00
Sr 18:30 - 21:00
Če 18:30 - 21:00
Pe 18:30 - 21:00
Su 18:30 - 21:00
Goethe-Institut Kurszentrum/Goethe-Institut Hauptgebäude KM 300 dalje

Ekstenzivni kurs

12 Sedmice A2.2 23.04.2018 - 14.07.2018
Po 18:30 - 21:00
Ut 18:30 - 21:00
Sr 18:30 - 21:00
Če 18:30 - 21:00
Pe 18:30 - 21:00
Su 18:30 - 21:00
Goethe-Institut Kurszentrum/Goethe-Institut Hauptgebäude KM 300 dalje

Ekstenzivni kurs

12 Sedmice B1.1 23.04.2018 - 14.07.2018
Po 18:30 - 21:00
Ut 18:30 - 21:00
Sr 18:30 - 21:00
Če 18:30 - 21:00
Pe 18:30 - 21:00
Su 18:30 - 21:00
Goethe-Institut Kurszentrum/Goethe-Institut Hauptgebäude KM 300 dalje

Ekstenzivni kurs

12 Sedmice B1.2 23.04.2018 - 14.07.2018
Po 18:30 - 21:00
Ut 18:30 - 21:00
Sr 18:30 - 21:00
Če 18:30 - 21:00
Pe 18:30 - 21:00
Su 18:30 - 21:00
Goethe-Institut Kurs centar KM 300 dalje

Ekstenzivni kurs

12 Sedmice B2.1 23.04.2018 - 13.07.2018
Po 18:30 - 21:00
Ut 18:30 - 21:00
Če 18:30 - 21:00
Pe 18:30 - 21:00
Goethe-Institut Kurs centar KM 300 dalje

Ekstenzivni kurs

12 Sedmice B2.2 23.04.2018 - 14.07.2018
Po 18:30 - 21:00
Ut 18:30 - 21:00
Če 18:30 - 21:00
Pe 18:30 - 21:00
Goethe-Institut Kurszentrum/Goethe-Institut Hauptgebäude KM 300 dalje

Ekstenzivni kurs

12 Sedmice C1.1 23.04.2018 - 12.07.2018
Po 18:30 - 21:00
Če 18:30 - 21:00
Goethe-Institut Kurs centar KM 300 dalje

Kurs za djecu

12 Sedmice A1.1 25.04.2018 - 11.07.2018
Sr 16:30 - 18:00
Goethe-Institut Kurs centar KM 120 dalje

Kurs za djecu

12 Sedmice A1.2 25.04.2018 - 11.07.2018
Sr 16:30 - 18:00
Goethe-Institut Kurs centar KM 120 dalje

Kurs za djecu

12 Sedmice A1.3 25.04.2018 - 11.07.2018
Sr 16:30 - 18:00
Goethe-Institut Kurs centar KM 120 dalje

Ekstenzivni kurs

12 Sedmice C1.2 25.04.2018 - 14.07.2018
Sr 18:30 - 21:00
Su 18:30 - 21:00
Goethe-Institut Kurs centar KM 300 dalje

Kurs za djecu

12 Sedmice A1 28.04.2018 - 14.07.2018
Su 11:30 - 12:15
Goethe-Institut Kurs centar KM 60 dalje

Kurs za djecu

12 Sedmice A1 28.04.2018 - 14.07.2018
Su 12:30 - 13:15
Goethe-Institut Kurs centar KM 60 dalje

Kurs za djecu

12 Sedmice A1 28.04.2018 - 14.07.2018
Su 13:30 - 14:15
Goethe-Institut Kurs centar KM 60 dalje

Kurs za omladinu

12 Sedmice A1.1 28.04.2018 - 14.07.2018
Su 8:00 - 11:15
Goethe-Institut Kurs centar KM 210 dalje

Kurs za omladinu

12 Sedmice A1.1 28.04.2018 - 14.07.2018
Su 15:00 - 18:15
Goethe-Institut Kurs centar KM 210 dalje

Kurs za djecu

12 Sedmice A1.1 28.04.2018 - 14.07.2018
Su 10:15 - 11:45
Goethe-Institut Hauptgebäude KM 120 dalje
1 2 3