Formati naših kurseva

Formati kurseva Grupni kursevi na internetu Kursevi po modelu mješovitog učenja Kursevi u učionici
Učiti na kursevima u Goethe-Institutu 50% 100%
Učiti na internetu 100% 50%
Lično praćenje od strane nastavnika      
Priprema za certifikate (Goethe-Zertifikate)      
Fleksibilna organizacija vremena   50%
Virtualni kursevi      
Multimedijalna nastava      
Više informacija Više informacija o grupnim kursevima na internetu Više informacija o kursu po modelu mješovitog učenja („blended learning“)  
  Termini i cijene Termini i cijene Termini i cijene