Više informacija
2018

Nazad u Goethe-Zertifikat B2

Goethe-Zertifikat B2 je prerađen. Stari ispit Goethe-Zertifikat B2 možete polagati do 31.12.2019. godine u cijelom svijetu, a u određenim ispitnim centrima do 31.07.2019. Molimo informišite se u Vašem ispitnom centru.

Dio po dio: Dijelovi ispita

Goethe-Zertifikat B2 sastoji se iz dijelova „Čitanje“, „Slušanje“, „Pisanje“ i „Usmeno izražavanje“ (usmeni dio se odvija u parovima ili individualno). Ovaj ispit se širom svijeta sprovodi i ocjenjuje na isti način.
 

Čitanje

U ovom dijelu čitate različite tekstove poput oglasa, odlomke iz kataloga, naučno-popularne tekstove, komentare, recenzije i izvještaje i rješavate odgovarajuće zadatke te u pisani tekst unosite riječi koje nedostaju.

Trajanje: 80 minuta

Pisanje

U ovom dijelu pišete svoje mišljenje o novinskom članku ili kratkom članku sa interneta i ispravljate pismo.

Trajanje: 80 minuta

Slušanje

U ovom dijelu slušate telefonske ili druge razgovore, a poslije toga korigujete ili dopunjavate ono što ste čuli te vršite pridruživanje odgovarajućih izjava. Osim toga slušate intervju o nekoj od aktuelnih društvenih tema i radite odgovarajuće zadatke.

Trajanje: oko 30 minuta

Usmeno izražavanje

U prvom dijelu ispita izražavate svoj stav u vezi jednog kratkog teksta. Nakon toga razgovarate sa svojim sagovornikom odnosno svojom sagovornicom sa ciljem da zajednički donesete odluku ili dođete do rješenja.

Trajanje: 10 odnosno 15 minuta

Preduslovi

Goethe-Zertifikat B2 je ispit iz njemačkog jezika za odrasle.

Ispiti Goethe-Instituta stoje svim zainteresiranim na raspolaganju i mogu se polagati neovisno o tome da li je polaznik dostigao minimalnu starosnu dob za polaganje ispita i neovisno o posjedovanju njemačkog državljanstva.
  • Za Goethe-Zertifikat B2 preporučuje se starosna dob od najmanje 16 godina.
  • Goethe-Zertifikat B2 pretpostavlja poznavanje njemačkog jezika koje odgovara stepenu jezičkih kompetencija (B2) Zajedničkog evropskog referentnog okvira za jezike (ZEROJ).
  • Za postizanje ovog stepena potrebno je – u zavisnosti od predznanja i uslova učenja – 600 do 800 nastavnih jedinica u trajanju od 45 minuta.