Više informacija

Nazad u Goethe-Zertifikat C1

Sve je tu! Sastavni dijelovi ispita

Goethe-Zertifikat C1 sastoji se iz dijelova „Čitanje“, „Slušanje“, „Pisanje“ i „Usmeno izražavanje“ (usmeni dio se odvija u parovima ili individualno). 
Ovaj ispit se širom svijeta sprovodi i ocjenjuje na isti način.
 

Čitanje

U ovom dijelu čitate naučno-popularne tekstove, komentare, recenzije i/ili izvještaje. Kroz odgovarajuće zadatke pokazujete da možete savladati veće količine teksta - između ostalog i sažimanjem pojedinih njegovih dijelova.

Trajanje: 70 minuta

Pisanje

U ovom dijelu putem iscrpno iznosite svoje mišljenje o zadatoj temi, vodeći računa o strukturi teksta. Informacije o temi dobijate putem grafičkog prikaza.

Trajanje: 80 minuta

Slušanje

U ovom dijelu slušate telefonske ili druge razgovore, intervjue ili priloge sa radija, vršite zabilješke te pridruživanje odgovarajućih izjava.

Trajanje: oko 40 minuta

Usmeno izražavanje

U prvom dijelu ispita izražavate svoj stav u vezi jednog kratkog teksta. Nakon toga razgovarate sa svojim sagovornikom odnosno svojom sagovornicom sa ciljem da zajednički donesete odluku ili dođete do rješenja.

Trajanje: 10 odnosno 15 minuta

Preduslovi

Goethe-Zertifikat C1 je ispit iz njemačkog jezika za odrasle.

Ispiti Goethe-Instituta stoje svim zainteresiranim na raspolaganju i mogu se polagati neovisno o tome da li je polaznik dostigao minimalnu starosnu dob za polaganje ispita i neovisno o posjedovanju njemačkog državljanstva.
  • Za Goethe-Zertifikat C1 preporučuje se starosna dob od najmanje 16 godina.
  • Goethe-Zertifikat C1 pretpostavlja poznavanje njemačkog jezika koje odgovara petom stepenu jezičkih kompetencija (C1) Zajedničkog evropskog referentnog okvira za jezike (ZEROJ).
  • Za postizanje ovog stepena potrebno je – u zavisnosti od predznanja i uslova učenja – 800 do 1000 nastavnih jedinica u trajanju od 45 minuta.