Materijali za vježbu

Nazad u Goethe-Zertifikat C1

Za pripremu za Goethe-Zertifikat C1 možete ovdje naći materijale za vježbanje ispitnih dijelova Slušanje, Čitanje, Pisanje i Usmeno izražavanje.

Materijali koje možete preuzeti

C1-Model ispita Poslušaj audio-zapis za modul „Slušanje“ iz Modela ispita C1 (40:53 min.)

Preuzmi audio-zapis za modul „Slušanje“ iz Modela ispita C1 (MP4, 38 MB)


C1-Set vježbi Poslušaj audio-zapis za modul „Slušanje“ iz Seta vježbi C1 (39:56 min.)

Preuzmi audio-zapis za modul „Slušanje“ iz Seta vježbi C1 (MP4, 37 MB)