Materijali za vježbu

Nazad u TestDaF

Prilikom pripreme za polaganje ispita TestDaF pomažu Vam dva potpuna seta primjera zadataka za TestDaF. Ovi setovi dostupni su – zajedno sa uputama i savjetima – besplatno na stranici www.testdaf.de.

Materijali koje možete preuzeti

Primjere ispita koje možete skinuti
uklj. upute i savjete za setove primjera zadataka možete pronaći direktno na Početnoj strani za TestDaF

Naručiti materijal

Materijal za vježbanje
Listu materijala za vježabanje za ispit TestDaF možete pronaći direktno na Početnoj strani za TestDaF. Materijale možete kupiti u knjižarama.