Seminar Train the Trainer - Školska organizacija i poticanje kvaliteta

Train the Trainer BKD 10.2020 © Goethe-Institut

Pe, 06.11.2020 -
Ne, 08.11.2020

seminar za nastavnik*ce njemačkog jezika, multiplikatore*ice Goethe-Instituta BiH

Školska organizacija i poticanje kvaliteta
 
Goethe-Institut BiH organizuje seminar za nastavnike*ce njemačkog jezika na temu „Školska organizacija i poticanje kvaliteta“, sa posebnim akcentom na teme:
Pedagogija, psihologija, ljudska prava.
 
Izazov predstavlja posmatranje navedenih oblasti u kontekstu COVID-19 krize, kao i spoznavanje „Nove realnosti“ u školskom kontekstu.
Za ovu priliku smo pozvali 3 eksperta*ice:
 • Prof.dr Ivana Zečević, (UNIBL)
 • Prof.dr. Sandra Bjelan Guska (UNSA)
 • Nikola Vučić, (TV N1 BiH) 
 
O programu:
 • Petak, dolazak
 • Pozdravne riječi, Martin Schumacher, direktor Goethe-Instituta BiH,
  dr. Alexandra Mittler, direktorica jezičkog odjela Goethe-Instituta BiH
 • Petak, Zoom-event sa prof. dr. Thomas Strasser
 
 • Dani održavanja seminara: subota i nedjelja
 • Mjesto: Konjic (Garden City) 
 
Goethe-Institut BiH preuzima troškove:
 • Hotel i polupansion 
 
Putem e-maila ćemo poslati plan seminara, kao i plan COVID-19 mjera.
 
                                                                                
Ukoliko želite da sudjelujete na ovom seminaru, prijavite se uz odgovarajući format (CV) najkasnije do 29.10.2020. putem maila na:
Fortbildungen-sarajevo@goethe.de
 

Nazad