i-Portunus

i-Portunus

i-Portunus

 i-Portunus is een project dat wordt geselecteerd en gefinancierd in het kader van het ‘Creative Europe Programme’ van de Europese Unie, om een mobiliteitsregeling voor kunstenaars en cultuurwerkers te testen. Het wordt beheerd door een consortium onder leiding van het Goethe-Institut met het Institut français, Izolyatsia en Nida Art Colony of Vilnius Academy of Arts. 

Tussen april en september 2019 worden in totaal drie oproepen gelanceerd. i-Portunus zal zo , de mobiliteit van ongeveer 500 internationale korte-termijn projecten (15-85 dagen) financieren, die resultaatgericht zijn, bijvoorbeeld door samenwerking tot stand te brengen of te verbeteren, publiek toegankelijk te maken, enz. Inwoners uit alle landen die deelnemen aan het programma Creatief Europa komen in aanmerking. 

Met projecten zoals i-Portunus onderzoekt Creative Europe hoe de grensoverschrijdende mobiliteit van kunstenaars het best kan worden vergemakkelijkt. Dit type mobiliteit wordt een permanente actie in het kader van het programma Creatief Europa voor de periode 2021-2027.

https://www.i-portunus.eu/
https://www.facebook.com/iPortunus
https://twitter.com/PortunusI