Global Cultural Relations

Logo Global Cultural Relations © Global Cultural Relations

Global Cultural Relations, dat in 2011 werd gelanceerd onder de naam More Europe - external cultural relations, werkt aan de versterking van cultuur in de externe betrekkingen in Europa en daarbuiten, op basis van de bevordering van waarden als eerlijkheid, dialoog en de erkenning van de rol van het maatschappelijk middenveld. Door middel van onderzoek en studies, conferenties en workshops of concrete pleitbezorging wil Global Cultural Relations de culturele samenwerking tussen Europa en zijn partnerlanden aanmoedigen en de internationale culturele betrekkingen bevorderen.

Na meer dan 10 jaar van gedegen pleitbezorging en sterke partnerschappen, waarin onder meer de allereerste EU-strategie voor internationale culturele betrekkingen werd goedgekeurd. Wat vroeger More Europe - external cultural relations heette, heet nu Global Cultural Relations (GCR). Het is een veelbelovende ontwikkeling van het initiatief, gesteund door kernleden (Goethe-Institut, Institut français, AFAC- Het Arabische Fonds voor Kunst en Cultuur, Kultura Nova en de Heinrich Böll Stiftung) met het oog op toekomstige strategische oriëntaties en de bereidheid om binnen de wereldwijde culturele betrekkingen talrijke en uiteenlopende partnerschappen te versterken. Het hoofddoel is om samen met internationale partners inclusieve, wederkerige en eerlijke culturele betrekkingen te blijven opbouwen en bevorderen.

Global Cultural Relations is een in Brussel gevestigd onafhankelijk en flexibel initiatief op het gebied van de externe culturele betrekkingen van de EU en de internationale culturele betrekkingen in het algemeen, en streeft ernaar bruggen te slaan tussen de Europese Unie en de partnerlanden door culturele actoren en mensen uit de praktijk in Europa en daarbuiten met elkaar in contact te brengen, en stimuleert uitwisselingen over de beginselen en praktijken van culturele samenwerking, met inbegrip van mogelijkheden, bestudering van hedendaagse onderwerpen en aanpak van de meest dringende behoeften.

Het initiatief beoogt samen met partners proefprojecten te ontwikkelen, nieuwe initiatieven te testen en prioriteiten en strategische werklijnen voor de toekomst te ontwikkelen om de internationale culturele betrekkingen van informatie te voorzien en het onderwerp hoog op de politieke agenda's te blijven plaatsen.

Laatste nieuws, evenementen en publicaties zijn te vinden op www.globalculturalrelations.org