More Europe

  • More Europe Marseille © More Europe
  • More Europe Amsterdam © More Europe

More Europe – External Cultural Relations

More Europe – external cultural relations bepleit al sinds 2011 een doorgedreven rol voor cultuur in de externe betrekkingen van de Europese Unie.

Het autonome en apolitieke non-profitinitiatief wordt gedragen door private stichtingen en nationale cultuurinstellingen. De leden van More Europe – external cultural relations in 2017: Goethe-Institut, British Council, European Cultural Foundation, Institut français, Stiftung Mercator.

Vanuit de overtuiging dat cultuur een belangrijke rol kan opeisen in de opbouw van vertrouwen en onderling begrip tussen volkeren, in conflictoplossing, in sociaaleconomische ontwikkeling, in de bevordering van de mensenrechten enz. roept More Europe – external cultural relations de Europese instellingen en de EU-lidstaten op om cultuur te integreren in hun buitenlandse betrekkingen gebaseerd op wederzijdse dialoog en betrokkenheid van het maatschappelijke middenveld. In 2016 publiceerde de Europese Commissie op aangeven van vicevoorzitter Federica Mogherini daarover een EU-strategie voor internationale culturele betrekkingen.

More Europe – external cultural relations schrijft studies uit en organiseert conferenties, debatten en workshops. Tijdens deze bijeenkomsten krijgen cultuuractoren die elkaar hoogstzelden ontmoeten – zelfstandige kunstenaars, professionals uit de culturele en educatieve sector en politieke besluitvormers op Europees, nationaal en lokaal niveau – de mogelijkheid om van gedachten te wisselen over gezamenlijke kwesties in verband met de culturele samenwerking in Europa en daarbuiten.
De recentste publicaties van More Europe – external cultural relations zijn beschikbaar op de website van het initiatief en handelen onder meer over (in het Engels):

The role of culture in preventing and reducing violent extremism (oct. 2017)
Advocacy Paper - EU cultural relations with its Southern Neighbours (sept. 2017)
Advocacy Paper - Cultural Diplomacy or Cultural Relations? (fev. 2017)

Advocacy Paper - Culture in EU Development Policies (juin 2016) 

Voor meer informatie, neem contact op met mevr. Sana Ouchtati, directeur van More Europe – external cultural relations:
sana.ouchtati@moreeurope.org