Startnet

Startnet - Bari © Goethe-Institut Brüssel


Jeugdwerkloosheid in Europa is en blijft ondanks licht dalende cijfers een probleem met ernstige gevolgen op lange termijn voor jongeren zelf, maar ook voor de economie en de maatschappij. Werkloosheid wordt het best bestreden nog voor ze ontstaat, door een succesvolle overgang van het onderwijs naar de arbeidsmarkt.

In de meest doeltreffende oplossingen zijn alle relevante actoren betrokken: scholen, universiteiten, bedrijven, vakbonden, uitzendbureaus, jongerenorganisaties, politiek en bestuur bundelen hun competenties, partners en aanbiedingen om via de methode van collectieve impact jongeren in de regio te ondersteunen bij hun overgang naar de arbeidsmarkt.

Het project StartNet volgt die preventieve methode in twee gebieden: in Italië met een testnetwerk in Apulië en Basilicata, alsook in Brussel om dit netwerk met andere Europese netwerken in een dialoog te betrekken. De bedoeling is dat de groepen van elkaar en met elkaar leren, goede praktijken uitwisselen en in hun gemeenschappelijke doelen ondersteund worden.

Het project wordt gesteund door de Mercatorstichting en gecoördineerd door het Goethe-Institut Brüssel en het Goethe-Institut Rom

Evenementen

Een brug naar banen - hoe steun je de #TransitionToWork van jongeren sinds COVID-19?

De jeugdwerkloosheid in Europa stijgt weer, terwijl de soepele overgang van jongeren naar een eerste baan essentieel is voor hun loopbaan en leven. Wat kunnen we doen om de #TransitionToWork van jongeren effectief te ondersteunen tijdens en na de Covid-19-pandemie? Bespreek samen met de Europees commissaris voor Werkgelegenheid en Sociale Rechten Nicolas Schmit, de Secretaris-generaal van het Goethe-Institut Johannes Ebert en StartNet-partners uit heel Europa het EU-initiatief “Een brug naar banen”. Interactieve breakout-sessies maken het mogelijk om inspirerende praktijken te ontdekken op het gebied van sociale inclusie, oriëntatie en loopbaanbegeleiding, sleutelcompetenties en vaardigheden, en beroepsonderwijs en -opleiding en leerlingplaatsen. Het evenement wordt mede georganiseerd door het European Policy Centre.
Inschrijving

CESI lunch: Apprenticeships in the EU: How to ensure a better transition from education to work?

6. November 2019, 12:30, European Economic and Social Committee

Meer informatie: CESI Lunch

StartNet Manual