Startnet

Startnet - Bari © Goethe-Institut Brüssel


Jeugdwerkloosheid in Europa is en blijft ondanks licht dalende cijfers een probleem met ernstige gevolgen op lange termijn voor jongeren zelf, maar ook voor de economie en de maatschappij. Werkloosheid wordt het best bestreden nog voor ze ontstaat, door een succesvolle overgang van het onderwijs naar de arbeidsmarkt.

In de meest doeltreffende oplossingen zijn alle relevante actoren betrokken: scholen, universiteiten, bedrijven, vakbonden, uitzendbureaus, jongerenorganisaties, politiek en bestuur bundelen hun competenties, partners en aanbiedingen om via de methode van collectieve impact jongeren in de regio te ondersteunen bij hun overgang naar de arbeidsmarkt.

Het project StartNet volgt die preventieve methode in twee gebieden: in Italië met een testnetwerk in Apulië en Basilicata, alsook in Brussel om dit netwerk met andere Europese netwerken in een dialoog te betrekken. De bedoeling is dat de groepen van elkaar en met elkaar leren, goede praktijken uitwisselen en in hun gemeenschappelijke doelen ondersteund worden.

Het project wordt gesteund door de Mercatorstichting en gecoördineerd door het Goethe-Institut Brüssel en het Goethe-Institut Rom

Evenementen

CESI lunch: Apprenticeships in the EU: How to ensure a better transition from education to work?

6. November 2019, 12:30, European Economic and Social Committee

Meer informatie: CESI Lunch