Netwerk strijdt tegen jeugdwerkloosheid in Europa

Ein Teil der StartNet Gruppe
© Foto: ​Stiftung Santa Maria del Real

Hoe kunnen we nieuwe perspectieven scheppen voor jongeren die het moeilijk hebben? Hoe kunnen we ter plaatse de strijd tegen jeugdwerkloosheid voeren? Hoe kunnen initiatieven uit heel Europa samen op een succesvolle manier Europese projecten plannen en uitvoeren, en daarbij een positieve impact hebben op instellingen en programma’s? Die vragen stonden centraal tijdens de derde Europese netwerkbijeenkomst van StartNet.

Ervaringen uitwisselen, van elkaar leren en samenwerken om jongeren nieuwe perspectieven te bieden: dat was het doel van de derde Europese netwerkbijeenkomst van StartNet in Madrid, met partnerprojecten uit heel Europa en een proefproject uit Zuid-Italië dat focust op de overgang van school naar werk.
 

Europees netwerk te gast in Madrid

Behalve het proefproject uit Zuid-Italië, dat gecoördineerd wordt door het Goethe-Institut Rome, waren ook partnerprojecten uit Duitsland, Finland, Frankrijk, Italië, Oostenrijk, Roemenië en Slowakije te gast bij de Spaanse partners Lanzaderas de Empleo en de Fundaciòn Gitanos in Madrid.
 
Die laatste ondersteunen de integratie van jonge Roma op de arbeidsmarkt. In Spanje leeft 76% van de Romagezinnen onder de armoedegrens; 64% van de jongeren maakt de school niet af. Lanzaderas de Empleo werkt vooral met jonge werkzoekenden. Zij worden in groep door een coach begeleid en voorbereid op de arbeidsmarkt. Die groepsaanpak maakt dat de werkzoekenden meer ervaringen met elkaar delen en makkelijker uit het isolement geraken.
 
De andere Europese partnerinitiatieven van StartNet staken heel wat op van de twee Spaanse projecten. “Ik onthoud vooral de focus op sociale vaardigheden en de totaalaanpak waarbij ook sterk rekening wordt gehouden met de omgeving en de gezondheid”, vertelt Lenka van EPIC uit Slowakije. Alice van het Italiaanse Aliseo voegt daaraan toe: “We hebben niet alleen kennisgemaakt met twee nieuwe projecten, maar we hebben ook de samenwerking met andere netwerkpartners versterkt met het oog op wederzijdse bezoeken en gezamenlijke Europese projecten.”


Bei Workshops dem Ziel näher kommen © Foto: Gesa Spätling Het project StartNet bouwt voort op de expertise en het netwerk van het Goethe-Institut inzake onderwijs en werkgelegenheid, zoals ‘Mit Deutsch in den Beruf’. Het werkt – los van de vraag of er Duits onderwezen wordt – in Duitsland en de rest van Europa samen met partners uit instellingen, het maatschappelijk middenveld en de arbeidsmarkt.

De wind in de zeilen 

Het Goethe-Institut krijgt voor dit engagement en de samenwerking met Stiftung Mercator veel erkenning en politieke steun. Het project, dat in september 2017 van start ging, heeft een initiële looptijd van drie jaar en is nu dus bijna halfweg. “Het netwerk wordt steeds hechter en we werken heel goed samen. Onze deelname aan dit project betekent voor ons een grote meerwaarde”, zegt Dragos van het project Scoala de Valori uit Roemenië. “Het is een geweldig netwerk met geweldige mensen”, zegt een enthousiaste Matti uit het Finse Turku. Laureen van de Italiaanse partner Cometa: “Veel van de ervaring die we hier hebben opgedaan kunnen we meenemen en toepassen in ons werk in eigen land. Dat biedt echt mogelijkheden!”
 
De StartNet-bijeenkomst in Madrid schept veel vertrouwen. Zoals StartNet en zijn Europese partners zijn er heel wat projecten die jongeren voorbereiden op de arbeidsmarkt en de wereld van morgen. Ze doen dat via samenwerking met belangrijke spelers (scholen, bedrijven, het maatschappelijk middenveld, ouders en de jongeren zelf), via coaching, beroepsopleiding, oriëntering, stages, enz. “Zodoende zullen jongeren er dankzij creativiteit en samenwerking in slagen om van de wereld een betere plek te maken”, hoopt Chloé van het Franse Apprentis d'Auteuil.