Cultuur in de buitenlandse betrekkingen van de EU

Cultural Diplomacy Platform

Het Cultural Diplomacy Platform lanceert het Global Cultural Leadership Programme:

Kandidaatsoproep voor cultuurmanagers uit alle cultuurdomeinen uit Zuid-Afrika, Brazilië, China, Zuid-Korea,VS, Japan, India, Mexico, Rusland en alle lidstaten van de EU, die hun cultureel leiderschap in een internationale context willen versterken.

Global Cultural Leadership Programme: Call for applications Het platform voor cultural diplomacy gaat hand in hand met de voorbereidende maatregel “Cultuur in Europese externe betrekkingen”, die door het Europees Parlement besloten en in 2013-2014 door de Europese Commissie omgezet werd. Doel is de versterking van de bekwaamheden van de Europese Unie,  met behulp van culturele diplomatie op een zinvolle manier met cultuuracteurs en hun publiek in contact  te treden en te interageren. Advies voor Europese instituties en delegaties over de hele wereld moet deze vaardigheid versterken.

Het platform bevordert een duurzame culturele uitwisseling, persoonlijke contacten en gemeenschappelijke creatieve processen tussen Europeanen en mensen over de hele wereld.  Door de recente ontwikkeling van de Europese globaalstrategie voor Buitenlandse Zaken en Veiligheidsbeleid en door de voorbereiding van een Europese strategie voor externe culturele betrekkingen zal het platform voor meer begrip en zichtbaarheid van de Europese Unie en haar rol in de wereld zorgen. 

Persmededeling "Cultural Diplomacy Platform" (NL)
Press Release "Cultural Diplomacy Platform" (EN)

“Voorbereidende actie: Cultuur in de buitenlandse betrekkingen van de EU”    

De Europese Commissie wil een strategische richting geven aan de rol en de toepassing van cultuur in de relaties met derde landen wereldwijd.

Daarom zette zij deze onderzoeks- en adviesopdracht op, met de bedoeling de culturele relaties aan te halen tussen de EU-lidstaten en een aantal derde landen – met daarbij zowel de zestien landen die onder het Europees nabuurschapsbeleid vallen als tien strategische partnerlanden. In de aanbesteding werd uitdrukkelijk verwezen naar More Europe, een eerder initiatief van het Goethe-Institut en andere nationale culturele instellingen en stichtingen.

In 2013 en 2014 stond het Goethe-Institut aan het hoofd van een consortium van acht culturele instellingen en organisaties om de voorbereidende actie in de praktijk om te zetten.

De resultaten van de cultuurpolitieke mapping en verdere informatie over het overlegproces met culturele en diplomatieke actoren, maar ook over de slotconferentie in Brussel waar heel wat prominenten aanwezig waren, vindt u terug op de projectwebsite.

Projektwebsite „Culture in EU External Relations“

Een project van het Goethe-Institut, The Danish Cultural Institute, British Council, Institut Français, ECF European Cultural Foundation, IFA Institut fur Auslandsbeziehungen, KEA European Affairs en het Paleis voor Schone Kunsten BOZAR 

„More Europe – External Cultural Relations“ 

In tijden van wereldwijde uitdagingen en veranderende samenlevingen hebben moderne diplomatische betrekkingen behoefte aan nieuwe denk- en handelswijzen. More Europe geeft de aanzet voor de Europese buitenlandse betrekkingen waarin de verdediging van de basiswaarden, wederzijdse dialoog en de erkenning van de rol van het maatschappelijk middenveld centraal staat.

Dit maatschappelijke initiatief, dat in november 2011 in het leven werd geroepen, heeft als doel de rol van cultuur, een van de troeven van Europa, in de Europese buitenlandse betrekkingen naar voren te brengen en te ondersteunen. Vanuit een praktijkgerichte logica op basis van onderzoek roept het de EU-lidstaten, actoren uit het middenveld en EU-instellingen op tot samenwerking, om een gemeenschappelijke visie te formuleren, middelen te bundelen en activiteiten te coördineren. Zo moeten de culturele buitenlandse betrekkingen vanuit een “bottom-up”-benadering vorm krijgen.

Projektwebsite „More Europe“
Facebook-pagina „More Europe“

Een initiatief van het Goethe-Institut, British Council, The Danish Cultural Institute, European Cultural Foundation, Fritt Ord, de Gulbenkian-stichting, Institut Français en het Institut für Auslandbeziehungen