Snelle toegang:
Direct naar inhoud gaan (Alt 1)Direct naar secundaire navigatie gaan (Alt 3)Direct naar hoofdnavigatie gaan (Alt 2)

Freiraum

Het project Freiraum wil achterhalen hoe het in de steden van Europa met de vrijheid is gesteld. Welke vragen rijzen er wanneer burgers, wetenschappers en vertegenwoordigers van de culturele sector nadenken over het begrip “vrijheid” en dit toespitsen op de lokale situatie? Welke problemen worden er in een stad zichtbaar?
Meer...

Man met bal© Goethe-Institut / Caroline Lessire

Artikel


Freiraum #Brüssel

FREIRAUM + Brussel: Europa heeft zich als vreemd lichaam met zijn instellingen in Brussel genesteld. Hoe kunnen we deze indringer integreren en hoe maken we Brussel echt tot de hoofdstad van Europa? Hoe zou de stad er dan kunnen uitzien?
Buitenstaanders zien Brussel graag als een malend raderwerk, als een grauwe stad van EU-bureaucraten. Toch ervaren we de stad anders, zegt Tom Bonte, directeur van het kunstencentrum Beursschouwburg en partner van Freiraum: levendig, afwisselend, experimenteel, uiterst multicultureel. Brussel wil achterhalen hoe de EU-instellingen beter met de stad kunnen versmelten, om op die manier de stad ook gevoelsmatig tot de vrije hoofdstad van Europa te maken.
 


Freiraum #Warschau

FREIRAUM + Warschau: Wat zouden we verkiezen? Van alles op de hoogte zijn of leven in een bubbel?
Een overvloed aan meningen, overtuigingen en commentaren maakt ons bang. We trekken ons liever terug in een ruimte waar we ons veilig voelen. De overvloed aan informatie op het net brengt ieder van ons ertoe zich af te zonderen in een eigen bubbel. Al snel zijn we ons dan niet langer bewust van wat we nog niet weten. Werelden drijven van elkaar weg, want iedereen heeft een ander internet en leeft bijgevolg in een andere wereld. Communicatie krijgt een andere invulling en is niet langer een open gedachtenuitwisseling, wat de maatschappelijke samenhang in het gedrang brengt.

Susanne Wolff in StyxFimstill: Styx © Benedict Neuenfels

Workshop in Brussel

“Europa is Brussel binnengedrongen als een vreemd lichaam.
Hoe kunnen we de integratie van die ‘vreemdeling’ bevorderen en van Brussel een volwaardige Europese hoofdstad maken? Hoe zou Brussel er dan uit moeten zien?"


Dat is de vraag die eind september in het kader van de workshop “Freiraum” door Brusselexperts in de Beursschouwburg wordt uitgewerkt, en die door het publiek tijdens een openbaar debat werd uitgekozen. 

Hoe is de situatie in Brussel? De Europese instellingen in Brussel zijn gestaag groter geworden. Waar ze in de jaren 60 nog een randpositie innamen, stellen ze vandaag meer dan 40.000 ambtenaren te werk. Tal van internationale instellingen zijn hun voorbeeld gevolgd; alles samen bracht de globalisering bijna 200.000 expats naar de stad. Tegelijk is Brussel een stad waar migranten uit de hele wereld wonen, vooral uit Noord- en Midden-Afrika. Die demografische verandering heeft van de Belgische hoofdstad een kleine wereldstad gemaakt. Bijna twee derde van de bevolking heeft buitenlandse roots. Kortom, Brussel is een extreem diverse stad.
Toch wordt de stad buiten België vooral geassocieerd met de Europese instellingen. “Brussel heeft beslist” is een gangbare manier om te zeggen dat ministers uit alle lidstaten van de Europese Unie tijdens een top tot een bepaald akkoord zijn gekomen. De EU wordt te vaak teruggebracht tot haar bureaucratische kant, en dat geldt ook voor de stad Brussel. De lidstaten lijken er weliswaar vrede mee te hebben dat de administratie van de EU hier gevestigd is, maar de kans om van Brussel het echte centrum van het Europese project te maken, blijft onbenut.
In werkelijkheid is Brussel een stad met veel gemeenschappen, nationaliteiten, talen en religies – en bovendien de hoofdstad van een land met drie taalgemeenschappen. Die verscheidenheid is echter nog niet tot uitdrukking gekomen in het idee van een gemeenschappelijk Europees burgerschap, een idee dat het aanzien van het Europese eenmakingsproces zou kunnen versterken.
 
Daarom dus de vraag: hoe kunnen we beter met die verscheidenheid omgaan, zodat Brussel het echte centrum van de EU wordt? Hoe zou zo een Brussel eruitzien? Hoe kunnen we ons bevrijden van de vooroordelen en vermeende kenmerken van onze stad en ons als een stedelijke ruimte voor alle Europeanen laten zien? Waarom kunnen we Brussel niet als een Europees laboratorium zien – als een vrije ruimte – en een Europese stad uitvinden die openstaat voor de rest van de wereld?

Onze FREIRAUM experts:

 • Eric Corijn, cultuurfilosoof en sociaal wetenschapper (VUB, Cosmopolis, Brussels Academy)
 • Philippe Van Parijs, professor Economie en Sociale Ethiek, oprichter van het Basic Income Earth Network (UCL, KU Leuven, Oxford)
 • Tom Bonte, directeur van de Beursschouwburg
 • Sophie Alexandre, coördinatrice (Réseaux des arts)
 • Leen de Spiegelaere, coördinatrice (Brussels Kunstenoverleg)
 • Bie Vancraeynest, programmadirectrice Enter Festival (Demos)
 • An Descheemaeker, coördinatrice (BRAL)
 • Cristina Nord, programmadirectrice (Goethe-Institut Brussel) 

Terugblik

 • Freiraum Workshop © Caroline Lessire
 • Freiraum © Caroline Lessire
 • Freiraum Workshop © Caroline Lessire
 • Freiraum Workshop © Caroline Lessire
 • Freiraum Workshop © Caroline Lessire

Top