Halaqat Publicatie - Lessons for the Future

De publicatie is in november 2022 verschenen bij uitgeverij Überknackig. Kom meer te weten over het project en lees de "Lessons for the Future" voor betere culturele relaties tussen Europa en de Arabische wereld.

Mobiliteit, financiering, voortdurende staat van crisis, eerlijke culturele relaties, het delen van kennis. Deze vijf onderwerpen waren het eindpunt van de Lessons for the Future die de experts van Halaqat samen opstelden in mei 2022. Deze lessen voor de toekomst stippelen een pad uit richting betere culturele relaties tussen Europa en de Arabische wereld.

Download de publicatie: 


Het Europees project Halaqat wordt uitgewerkt door het Goethe-Institut, in samenwerking met Bozar – Paleis voor Schone Kunsten in Brussel. Halaqat wordt medegefinancierd door de Europese Commissie (onder de naam EU-LAS CULTURE), het Goethe-Institut en Bozar.

Top