Lessenreeks Nieuws uit Duitsland

vr, 13.10.2023 t/m
vr, 24.11.2023

12:00 uur t/m 13:00 uur

Online

Course series

Voor EU-personeel en ministeriële ambtenaren bij de EU-lidstaten/kandidaat-lidstaten die werkcontacten hebben met de EU-instellingen.

Taalniveau: B2 – C1


Het Europanetzwerk nodigt u uit om deel te nemen aan de Duitstalige online lessenreeks Aktuelles aus Deutschland (Nieuws uit Duitsland) van 13 oktober tot 24 november 2023. De lessen zijn opgebouwd rond actuele onderwerpen uit de politiek, economie en samenleving.Elk van de zes Zoomsessies biedt inzicht in de politieke en maatschappelijke actualiteit in Duitsland. Elke sessie duurt 60 minuten. Via bijdragen uit kranten en tijdschriften, radio en televisie krijgt u een authentiek beeld van hoe mensen in Duitsland over deze onderwerpen denken en spreken. De sessies geven u de kans om uw kennis van het Duits op te frissen, taalkundige structuren te herhalen en uw woordenschat rond specifieke thema’s uit te breiden.
De lessen worden geleid door een taaldocente en er is ruimte voor individuele feedback.

Als u geïnteresseerd bent, kunt u zich vóór 1 oktober aanmelden. 

Applicatie

Terug