Jugend debattiert op de PASCH-scholen

  • Trainer*innenschulung © Foto: Klaus Dorwarth
  • Trainer*innenschulung © Foto: Klaus Dorwarth
  •  Trainer*innenschulung © Foto: Klaus Dorwarth
  • Trainer*innenschulung © Foto: Klaus Dorwarth
  • Trainer*innenschulung © Foto: Gerhard Salbeck
  • Trainer*innenschulung © Foto: Gerhard Salbeck

DE BASISTRAINING 2019 IN BRUSSEL

Van 12 tot 14 september hebben dertien leerkrachten aan PASCH-scholen in Spanje, België, Frankrijk, Italië en Malta alsook vier PASCH-coördinatoren en -coördinatrices zich intensief beziggehouden met de wedstrijd Jugend debattiert. Deze debatwedstrijd voor jongeren vindt niet alleen plaats in de klas of binnen de school, maar aansluitend ook op nationaal en regionaal niveau. Iedereen kijkt vol verwachting uit naar de finale in Brussel.

Na enkele inleidende oefeningen om los te komen en elkaar te leren kennen, konden de deelnemers hun vaardigheden testen in microdebatten. Daarna werden de drie fasen van een debat voorgesteld en werd er aan de hand van oefeningen dieper op ingegaan. Op de laatste dag van de workshop werd de training inhoudelijk afgesloten met een opleiding voor juryleden. De oefeningen waren interactief en dienden tegelijk als inspiratie voor Jugend debattiert in de eigen lessen. Behalve het plezier voor het eigenlijke debatteren, dat duidelijk bleek uit de toewijding tijdens de oefeningen, zorgden een bezoek aan het stripfestival en een diner voor een mooie gezamenlijke ervaring.
 

JUGEND DEBATTIERT - WAT IS DAT EIGENLIJK?

Voor wie de training heeft gevolgd, is dit hopelijk geen vraag meer. De deelnemers kennen nu het antwoord: Aan elk debat nemen vier scholieren deel. Twee van hen nemen stelling pro een bepaald idee, de andere twee contra. Telkens staat een controversieel thema centraal: aanvankelijk is dat iets wat met school te maken heeft, maar als de deelnemers wat meer ervaring hebben, kan er ook gedebatteerd worden over politieke en maatschappelijk relevante thema’s. Anders dan bij een gewone discussie worden er bij het debat speciale regels gevolgd: door naar elkaar te luisteren en elkaar niet te onderbreken maakt men een constructief gesprek mogelijk. De regels kunnen de scholieren ook helpen zich in het debat te oriënteren.

Elk debat bestaat uit drie delen: de openingstoespraak, het vrije debat en de slottoespraak. Er is ook altijd iemand die de tijd in het oog houdt. Een jury beoordeelt het debat aan de hand van een aantal criteria: kennis van zaken, gespreksleiding, uitdrukkingsvermogen en overtuigingskracht.

Debatteren betekent inhoudelijk en taalkundig stelling nemen, kritiek geven en voor iets opkomen. Debatteren is ook luisteren naar elkaar en aandacht hebben voor de argumenten van de tegenpartij. Goede debatten geven zuurstof aan de democratie en effenen de weg voor succesvol samenleven.


 

DE WEDSTRIJD JUGEND DEBATTIERT 2019/2020

Aan het eind van het jaar zullen wedstrijden plaatsvinden in de PASCH-scholen in de regio Zuidwest-Europa. Van 15 tot 19 mei 2020 volgt de regiowedstrijd op het Goethe-Institut en de Duitse ambassade in Brussel. Alleen scholieren van 15 tot 17 jaar kunnen deelnemen. De juryleden kunnen zich voorbereiden dankzij een bijkomende opleiding.