Speciale cursussen

Gespräch im Cafe Foto: Getty Images/Juice Images

Tijdens deze cursus worden recente politieke, economische en maatschappelijke gebeurtenissen uit de Duitstalige pers belicht en behandeld. Het lesmateriaal bestaat uit authentieke documenten zoals krantenartikelen, beeldfragmenten, blogs, reacties door lezers, bijdragen op de radio enz.

De cursus geeft u de kans uw kennis over Duitsland te verbreden en inzicht te verwerven in actuele maatschappelijke debatten. Verder kunt u uw communicatieve vaardigheden oefenen en uw woordenschat uitbreiden.

De cursus is bedoeld voor geïnteresseerden die al minstens een niveau B2 halen.

Dinsdag, 19.30 u – 21.00 u
18.09.–11.12.2018
 • 12 weken
 • € 240
   
 • 2 LE per week
 • 24 LE per cursus
(LE = leseenheid van 45 minuten)

Geluk (en andere catastrofen) in Duitstalige literatuur en film
 
Hebben de Duitsers maar weinig geluk? Bestaat geluk misschien alleen in het sprookje – voor gelukkige Hans? Over de moeilijke relatie tussen geluk en de werkelijkheid schrijft Schopenhauer namelijk eerder sceptisch: “Er is maar één aangeboren misvatting, en dat is dat we er zijn om gelukkig te zijn.” En terwijl andere talen een duidelijk onderscheid weten te maken tussen geluk hebben en gelukkig zijn (chance en bonheur, luck en happiness, suerte en felicidad, fortuna en beatitudine), heeft het anders zo structuurgerichte Duits het met geluk net iets minder getroffen. Zo weten we niet of hij die het geluk toelacht ook echt gelukkig is, of ongeluk slechts de afwezigheid van geluk betekent, of het nu om het gelukkige of veeleer om het juiste leven zou moeten gaan – en of iemand het geluk toebedeeld krijgt of ieder de smid is van zijn of haar eigen geluk.
 
Met behulp van bekende en minder bekende voorbeelden uit de Duitstalige literatuur- en filmgeschiedenis wil de cursus verschillende opvattingen van geluk, kansspelers, ongeluk(ken), ((on)gelukkige) toevallen, gelukszoekers en -kinderen en hun omzetting in de literatuur en film voorstellen. Daarbovenop denken we na over hoe geluk bereikt kan worden en of boeken, films en andere artistieke uitingsvormen daar ook hun steentje aan kunnen bijdragen.
 
De cursus biedt de mogelijkheid om de kennis over de Duitstalige literatuur en film uit te breiden, zich te verdiepen in topwerken uit de Duitstalige cultuur en de vaardigheden aan te scherpen om overtuigend en stilistisch verzorgd te spreken en in discussies vakkundig te argumenteren. Daarnaast is er in de cursus ook ruimte voor comparatieve analysemethoden, op het raakvlak van film en literatuur.
 
De cursus is bedoeld voor geïnteresseerden vanaf het niveau C1. Moedertaalsprekers zijn ook van harte welkom.
 

Maaandag, 19.30 u – 21.00 u
17.09.-10.12.2018 

 • 12 weken
 • € 240
   
 • 2 LE per week
 • 24 LE per cursus
(LE = leseenheid van 45 minuten)
Karl Marx gisteren en vandaag – actueel of herinnering?

2018 is in Duitsland het jubileumjaar van Karl Marx. In deze cursus blikken we naar aanleiding van die gelegenheid even terug en stellen we de vraag: “Wie was deze belangrijke Duitser, die in heel het land gevierd wordt en niet alleen Duitsland, maar heel Europa heeft veranderd? Voor sommigen blijft hij een wereldverbeteraar. China en de Sovjet-Unie stemden immers hun hele staatsstructuur af op zijn ideeën. Anderen zien in hem dan weer het wereldvreemde, achterhaalde, overdreven geroemde boegbeeld van het internationale communisme. Hoe het ook zij, feit is dat Marx en zijn erfgenamen nog steeds controversieel zijn, precies omwille van hun complexe en intrigerende verleden.

De ideeën van Marx tekenden wat we in Europa vaak de ‘lange 19e eeuw’ noemen. Zijn persoonlijk leven was minstens even boeiend! Eerst bestuderen we Marx zelf en de gebeurtenissen die hem als mens en denker hebben gevoed. Daarna buigen we ons over zijn omgeving. Het leven van Marx schetst een schitterend beeld van het leven in het Duitsland en Europa van de 19e eeuw. Elke week bestuderen we een ander aspect. Waarom rees precies in de 19e eeuw bij dichters, denkers en kunstenaars telkens weer de vraag: “Wat is Duitsland en waar begint en eindigt het?” Waarom trok het Duitse volk in 1848 de straten op en wat eisten de burgers? Hoe beleefde Duitsland de industrialisatie en hoe leefden de gewone mensen in de steden? Waarom zag Marx een revolutie als enige uitweg? Naar het einde van onze ‘reis’ toe, kort voor Kerstmis, bespreken we samen de vraag: “Hoe ziet Duitsland Marx vandaag?” Is hij er ongewenst of populair? Heeft Marx vandaag nog een plaats in Duitsland, misschien zelfs in Europa? Of hoort hij definitief thuis op de stoffige zolder, bij de dingen die niet meer belangrijk zijn, maar die we voor de zekerheid toch nog bewaren omdat we ze ooit misschien weer nodig hebben?

Dit alles doen we aan de hand van teksten, audio- en videofragmenten en met uw actieve medewerking.

De cursus is bedoeld voor geïnteresseerden vanaf het niveau C1. Moedertaalsprekers zijn ook van harte welkom.


Woensdag, 19.30 u – 21.00 u
19.09.- 19.12.2018
 • 12 weken
 • € 240
   
 • 2 LE per week
 • 24 LE per cursus
(LE = leseenheid van 45 minuten)

U beschikt over een degelijke basiskennis van het Duits en wenst  – beroepshalve of privé – uw mondelinge communicatievaardigheid te verbeteren? Dan kunnen wij u deze cursus stellig aanraden, aangezien er bijzondere aandacht besteed wordt aan de verbetering van de mondelinge expressiviteit

De cursus is bedoeld voor geïnteresseerden die minstens een niveau B1 halen.

Woensdag, 12.30 u – 13.30 u
19.09.– 19.12.2018
 • 12 weken
 • € 160
   
 • 1 x 1 uur per week
 • 16 LE per cursus 
(LE = leseenheid van 45 minuten)

U beschikt over een degelijke basiskennis van het Duits en wenst  – beroepshalve of privé – uw mondelinge communicatievaardigheid te verbeteren? Dan kunnen wij u deze cursus stellig aanraden, aangezien er bijzondere aandacht besteed wordt aan de verbetering van de mondelinge expressiviteit

De cursus is bedoeld voor geïnteresseerden die minstens een niveau B2 halen.


Donderdag, 17.45 u – 19.15 u
20.09.–13.12.2018 

 
 • 12 weken
 • € 240
   
 • 2 LE per week
 • 24 LE per cursus 
(LE = leseenheid van 45 minuten)
Naast onze cursussen aan het Goethe-Institut in Brussel kunnen wij u ook lessen aanbieden die precies op uzelf of een kleine groep zijn afgestemd. Kom naar ons of vraag onze leerkrachten om zich tot bij u te verplaatsen. Deze lessen worden als extensieve of intensieve cursus aangeboden, als weekendseminarie of superintensieve cursus van één tot twee weken. Wij helpen u graag een individueel programma voor u samen te stellen. Neem daarvoor contact op met het secretariaat van onze taalafdeling.
Bent u op zoek naar cursussen die helemaal aan de noden van uw bedrijf beantwoorden? Wij bieden onderwijs aan op maat van uw vereisten en doelen. Op die manier leren uw medewerkers snel en doeltreffend bij. De lessen scherpen hun interculturele competenties aan en geven hen het zelfvertrouwen dat zij in de Duitstalige privésector nodig hebben.

Dankzij onze hulp kunt u bovendien een individuele cursus volgen en tegelijk aan onze lessen of cursussen in Duitsland deelnemen.

Aanbod
 • Lessen op alle niveaus  
 • Niveautest aan het begin van de cursus  
 • Bevestiging van deelname  
 • Mogelijkheid om examen af te leggen  
 • Al het cursusmateriaal inbegrepen  
 • Bijkomende online-lessenpakketten  
 • Terugkoppeling naar uw onderneming 
Locatie van de lessen  
Voor lessen kunt u terecht in de moderne lokalen van het Goethe-Institut in Brussel of bij andere Goethe-Instituten. We kunnen ook afspreken om de cursus op een locatie van uw keuze te geven.

Contacteer ons voor advies en reservaties!