Goethe-Zertifikat B1

Goethe-Institut Goethe-Zertifikat B1 Foto: Getty Images/DexImage

U wilt …

 • in Duitsland een voorbereidende cursus volgen.
 • in Duitsland wonen en werken.
 • aantonen dat u stap B1 met succes hebt doorlopen.
 • een officieel en internationaal erkend certificaat ontvangen.

Het Goethe-Zertifikat B1 is een examen Duits voor jongeren en volwassenen. Het bevestigt dat kandidaten onafhankelijke gebruikers zijn van het Duits en komt overeen met het derde (B1) van de zes competentieniveaus van het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Talen (ERK).

Als u voor dit examen slaagt, kunt u …

 • de belangrijkste punten begrijpen wanneer duidelijke standaardtaal wordt gebruikt en wanneer het om bekende zaken gaat op het gebied van werk, school, vrije tijd, enz.
 • zich redden in de meeste situaties die u als u in landen reist waar Duits wordt gesproken kunt tegenkomen.
 • eenvoudig en gestructureerd communiceren over onderwerpen die bekend zijn of van persoonlijk belang. 
 • vertellen over ervaringen en gebeurtenissen, een beschrijving geven van dromen, verwachtingen en ambities en een korte onderbouwing of toelichting geven.

Voorwaarden

 • Voor het Goethe-Zertifikat B1 voor jongeren wordt een minimumleeftijd van 12 jaar aanbevolen.
 • Voor het Goethe-Zertifikat B1 voor volwassenen wordt een minimumleeftijd van 16 jaar aanbevolen.
 • Het Goethe-Zertifikat B1 vereist een taalkennis op het derde competentieniveau (B1) van het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Talen (ERK).
 • Om dit niveau te bereiken moeten kandidaten – afhankelijk van hun voorkennis en de leervereisten – 350-650 lessen van 45 minuten hebben doorlopen.