Goethe-Zertifikat B2

Goethe-Institut Deutschprüfungen Goethe-Zertifikat B2 Foto: Goethe-Institut/Sonja Tobias

U wilt …

 • in Duitsland een voorbereidende cursus volgen.
 • voor uw werk aantonen dat u over een gevorderde kennis van het Duits beschikt.
 • zich voorbereiden op een baan in de medische wereld.
 • aantonen dat u stap B2 met succes hebt doorlopen.
 • een officieel en internationaal erkend certificaat ontvangen.

Het Goethe-Zertifikat B2 is een examen Duits voor volwassenen. Het bevestigt dat kandidaten een gevorderd taalniveau hebben en komt overeen met het vierde (B2) van de zes competentieniveaus van het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Talen (ERK).

Als u voor dit examen slaagt, kunt u …

 • de grote lijnen begrijpen van complexe teksten over zowel concrete als abstracte onderwerpen, maar ook inhoudelijke discussies op uw eigen vakgebied volgen.
 • zich zodanig vloeiend en spontaan uitdrukken dat een normale uitwisseling met moedertaalsprekers mogelijk is zonder dat dit van een van de partijen een grote inspanning vergt.
 • duidelijk en gedetailleerd communiceren over een breed scala van onderwerpen, een standpunt over een actuele kwestie uiteenzetten en daarbij ingaan op de voor- en nadelen van diverse opties. 

Voorwaarden

 • Voor het Goethe-Zertifikat B2 wordt een minimumleeftijd van 16 jaar aanbevolen.
 • Het Goethe-Zertifikat B2 vereist een taalkennis op het competentieniveau B2 van het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Talen (ERK).
 • Om dit niveau te bereiken moeten kandidaten – afhankelijk van hun voorkennis en de leervereisten – 600-800 lessen van 45 minuten hebben doorlopen.