Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1

Goethe-Institut Deutschprüfungen Start Deutsch 1 Foto: istockphoto

U wilt …

  • als au pair in Duitsland aan de slag.
  • een taalattest voor uw visum met het oog op gezinshereniging.
  • aantonen dat u stap A1 met succes hebt doorlopen.
  • een officieel en internationaal erkend certificaat ontvangen.

Het Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1 is een examen Duits voor volwassenen. Het bevestigt dat kandidaten zeer elementaire kennis hebben verworven en komt overeen met het eerste (A1) van de zes competentieniveaus van het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Talen (ERK).

Als u voor dit examen slaagt, kunt u …

  • zich op een eenvoudige wijze verstaanbaar maken, aangenomen dat uw gesprekspartner langzaam en duidelijk praat.
  • bekende, alledaagse en vaak gebruikte uitdrukkingen en eenvoudige zinnen begrijpen en gebruiken (bijvoorbeeld persoonsgegevens, familie, winkelen, werk, plaatselijke omgeving).
  • zichzelf en anderen voorstellen en anderen vragen stellen over zichzelf, bijvoorbeeld waar ze wonen, wie ze kennen of welke dingen ze hebben.

Voorwaarden

  • Voor het Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1 wordt een minimumleeftijd van 16 jaar aanbevolen.
  • Het Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1 vereist een taalkennis op het eerste competentieniveau (A1) van het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Talen (ERK).
  • Om dit niveau te bereiken moeten kandidaten – afhankelijk van hun voorkennis en de leervereisten – 80-200 lessen van 45 minuten hebben doorlopen.